|       |   EN

Oferta dla szkół (konkursy)

Konkurs „Rachunkowość” organizowany jest przez Wydział Ekonomiczny Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim oraz Zespół Szkół Ekonomicznych
im. S. Starzyńskiego w Gorzowie Wielkopolskim. Celem Konkursu jest poszerzanie wiedzy z zakresu rachunkowości i popularyzowanie zawodów księgowych.

Konkurs „Rachunkowość” jest jednoetapowy. Składa się z dwóch części: pierwsza część to test z pytaniami zamkniętymi jednokrotnego wyboru, natomiast druga część to zadania problemowe.

KONKURS WIEDZY „PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ” DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH - ZAPROSZENIE

Wydział Ekonomiczny Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim ZAPRASZA uczniów szkół ponadpodstawowych do wzięcia udziału w konkursie wiedzy „Przedsiębiorczość”.

KONKURS „PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ” obejmuje dwa etapy.

Pierwszy etap Konkursu (w szkole ponadpodstawowej, przystępującej do Konkursu) odbędzie się 20 grudnia 2022 roku.

Drugi etap odbędzie się 18 kwietnia 2023 roku o godzinie 10:00, na terenie kampusu uczelni przy ul. Chopina 52.

Udział w konkursie mogą wziąć uczniowie zgłoszeni przez swoje szkoły drogą elektroniczną na adres: konkurs.przedsiebiorczosc@ajp.edu.pl. Karta zgłoszenia uczestnictwa w konkursie stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu i dostępna jest w zakładce „regulamin”.

Back to top