|       |   EN

Wydział Nauk o Zdrowiu - aktualności

Szanowni Państwo,

W imieniu organizatorów – Katedry Polityki Rozwoju i Marketingu Instytutu Ekonomii i Finansów SGGW oraz Międzywydziałowego Koła Naukowego Turystyki przy Wydziale Ekonomicznym SGGW w Warszawie serdecznie zapraszamy Pracowników, Doktorantów oraz Studentów do udziału w międzynarodowej, bezpłatnej konferencji naukowej „Turystyka współczesna – trendy i wyzwania” (CTTC), która odbędzie się online 26 kwietnia 2023r. Językiem konferencji jest jęz. angielski, planujemy także sekcję w języku polskim.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie zaproszenia wśród potencjalnie zainteresowanych osób.

Szczegółowe informacje oraz link do rejestracji znajdą Państwo w załączonej ulotce.

Z wyrazami szacunku,

W imieniu Organizatorów,

Prof. dr hab. Irena Ozimek – Przewodnicząca Komitetu Naukowego

Dr Maciej Stawicki – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Pobierz plik (CT_TC 2023 EN.pdf)CT_TC 2023 EN.pdf

Szanowni Państwo,
 
Instytut Zdrowia i Instytut Medyczny oraz Centrum Badań Naukowych i Wydawnictw Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu serdecznie zapraszają do udziału w XIV Konferencji Studenckich Kół Naukowych „Zdrowie inwestycją w przyszłość jednostki i społeczeństwa”.
 
Wydarzenie odbędzie się 8 maja 2023 r. w formie hybrydowej:  on-line na platformie Zoom oraz stacjonarnie w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu.
 
Udział w konferencji jest bezpłatny.

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie formularza zgłoszenia do dnia 21.04.2023 r.


 
Szczegółowe informacje zostały zawarte w załączniku.
 
 
Pytania prosimy kierować na adres e-mail:
 

dr Bartłomiej Gąsienica-Walczak - bartlomiej.gasienica@ppuz.edu.pl                         

dr Wioletta Ławska - wioletta.lawska@ppuz.edu.pl

Pobierz plik (XIV konferencja kół studenckich 1.pdf)XIV konferencja kół studenckich 1.pdf

Pobierz plik (XIV konferencja plakat.png)XIV konferencja plakat.png

Wimieniu Marszałek Województwa Lubuskiego Elzbiety Anny Polak zapraszamy na konferencję nt transplantacji, które odbędą się w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Sikorskiego 107

26 stycznia br. w godz. 11:00-13:00.

 

Pobierz plik (zapros L Obchody Dnia Transplantacji 2018.docx)zapros L Obchody Dnia Transplantacji 2018.docx

Dział Współpracy Międzynarodowej Akademii im. Jakuba z Paradyża wydłużył przyjmowanie zgłoszeń studentów i pracowników AJP na 30-godzinne kursy językowe organizowane w ramach programu Erasmus+.

W ofercie: język czeski, francuski, niemiecki, rosyjski, ukraiński i włoski.

 

14 grudnia 2022 r., godz. 17.00 w Bibliotece Głównej AJP im. Elizy Orzeszkowej przy ul. Fryderyka Chopina 52 odbędzie się spotkanie upamiętniające pracownika Wydziału Nauk o Zdrowiu profesora Tadeusza Rynkiewicza.

 

Pobierz plik (Prof. T. Rynkiewicz_zaproszenie.jpg) Prof. T. Rynkiewicz_zaproszenie.jpg

 

KO M U N I K AT NR 4/ 1 4 0 / 2 0 2 2RE K T O R A AK A D E M I I I M.JA K U B A Z PARADYŻA Z SIEDZIBĄ W GO R Z O W I E WI E L K O P O L S K I Mz dnia 17 listopada2022r.w sprawie kształcenia w trybie zdalnymw Akademii im. Jakuba z Paradyż

Całość komunikatu w załączniku.

 

Pobierz plik (DOP-140-04-2022 Komunikat - kształcenie w trybie zdalnym.pdf)DOP-140-04-2022 Komunikat - kształcenie w trybie zdalnym.pdf

Back to top