|       |   EN

 

Osoby, które w roku akademickim 2021/2022 ukończyły studia w grupie najlepszych absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia, mogą ubiegać się w banku o umorzenie kredytu studenckiego:

1) w 50% - w przypadku, gdy kredytobiorca ukończył studia w grupie do 1% najlepszych absolwentów,

2) w 35% - w przypadku, gdy kredytobiorca ukończył studia w grupie od 1,01% do 5% najlepszych absolwentów,

3) w 20% - w przypadku, gdy kredytobiorca ukończył studia w grupie od 5,01 do 10% najlepszych absolwentów.

 

Zaświadczenia do banku o ukończeniu studiów w odpowiedniej grupie najlepszych absolwentów Akademii im. Jakuba z Paradyża, są wydawane, na prośbę absolwenta, w Dziale Kształcenia, ul. Teatralna 25, pokój 116.

 

Pliki do pobrania:

 

Pobierz plik (Regulamin wyłaniania najlepszych absolwentów studiów I i II stopnia.doc)Regulamin wyłaniania najlepszych absolwentów studiów I i II stopnia

Pobierz plik (załącznik nr 1 - Regulamin wyłaniania najlepszych absolwentów studiów I i II stopnia.doc)załącznik nr 1 - Regulamin wyłaniania najlepszych absolwentów

Pobierz plik (załącznik nr 2 - zaświadczenie do banku.doc)załącznik nr 2 - zaświadczenie do banku

Back to top