|       |   EN

WYJAZDY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W CELU PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W UCZELNIACH PARTNERSKICH ZA GRANICĄ
(STA - STAFF TEACHING ASSIGNMENTS)

Nasza uczelnia poprzez uczestnictwo w programie Erasmus+ daje nauczycielom akademickim możliwość wyjazdu do zagranicznych uczelni partnerskich (lista w Plikach do pobrania) w celu przeprowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów (wykładów, seminariów, warsztatów itp.).

Pobyt w zagranicznej uczelni powinien trwać co najmniej 2 dni (5 dni na Ukrainie i Białorusi) nie licząc czasu podróży. Podczas jednego wyjazdu nauczyciel akademicki jest zobowiązany do przeprowadzenia co najmniej 8 godzin zajęć dydaktycznych dla studentów uczelni partnerskiej w tygodniu (lub dowolnym krótszym okresie pobytu). Jeżeli podczas jednego okresu pobytu za granicą działanie dydaktyczne jest łączone z działaniem szkoleniowym, wówczas minimalna liczba godzin dydaktycznych na tydzień (lub krótszy okres pobytu) zostaje ograniczona do 4 godzin. Zajęcia prowadzone przez wykładowców muszą być zawsze integralną częścią aktualnego programu nauczania goszczącej uczelni.

Podstawą kwalifikacji na wyjazd jest ocena indywidualnego programu nauczania (Mobility Agreement - Staff mobility for teaching) – dokumentu wypełnianego przez nauczyciela w porozumieniu z uczelnią przyjmującą, określającego m.in.: zakładane cele nauczania, zawartość programu zajęć oraz oczekiwane rezultaty.

Kwalifikacja kandydatów odbywa się pod koniec roku akademickiego poprzedzającego rok, w którym ma się odbyć wyjazd na stypendium.

Każdy wyjeżdżający nauczyciel otrzymuje stypendium z budżetu programu Erasmus+. Środki te są przeznaczone na dofinansowanie kosztów związanych z wyjazdem i pobytem w uczelni partnerskiej. Kwota stypendium zależy od długości pobytu oraz kraju docelowego. 

Stawki stypendium na dzień pobytu przy wyjazdach STA (czas trwania wyjazdu 2-5 dni roboczych bez podróży) w ramach projektu KA103 2020:

  1. 180 euro - do krajów z grupy I (Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania);
  2. 160 euro - do krajów z grupy II (Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy);
  3. 140 euro - do krajów z grupy III (Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry, Polska).

Stawki stypendium na dzień pobytu przy wyjazdach STA (czas trwania wyjazdu 2-5 dni roboczych bez podróży) w ramach projektu KA131 2021 i KA131 2022:

  1. 180 euro - do krajów z grupy I (Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja) oraz kraje regionu 14 (Wyspy Owcze, Szwajcaria, Zjednoczone Królestwo);
  2. 160 euro - do krajów z grupy II (Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Malta, Niderlandy, Niemcy, Portugalia, Włochy) oraz kraje regionu 5 (Andora, Monako, Państwo Watykańskie, San Marino;
  3. 140 euro - do krajów z grupy III (Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry, Polska).

 

Rozpoczęła się kwalifikacja nauczycieli akademickich na wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach programu Erasmus+ (projekt KA131 2022) do krajów programu.

Wymagane dokumenty (NOWY! formularz zgłoszeniowy i NOWY! indywidualny program nauczania do pobrania poniżej) należy składać w Dziale Współpracy Międzynarodowej przy ul. Teatralnej 25, pok. 109, w terminie do 15 czerwca 2022 r.

 

Pliki do pobrania:

pdf.gif Zasady rekrutacji na wyjazdy studentów i pracowników z projektu KA131 2022 NOWE

wordx.gif Indywidualny program nauczania NOWY 2022

wordx.gif Formularz zgłoszeniowy na wyjazd w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych 2022 NOWY

Pobierz plik (-20 ZR załącznik - Zasady rekrutacji studentów i pracowników Erasmus+.pdf) Zasady rekrutacji studentów i kwalifikacji pracowników na wyjazdy 2021/2022 i 2022/2023 w ramach projektu Erasmus+ KA131 2021

pdf.gifZR w sprawie zasad finansowania wyjazdów pracowników AJP w ramach projektu KA131 2021

Pobierz plik (112-20 ZR załącznik - zasady finansowania działań Erasmus+ 2020-21.pdf)Zasady finansowania działań w ramach programu Erasmus+ w r.a. 2020/2021 i 2021/2022 w ramach projektu KA103 2020

Pobierz ten plik (isced-f PL.pdf)Kody kierunków kształcenia ISCED-F 2013

Pobierz plik (Uczelnie partnerskie w programie Erasmus+.pdf) Uczelnie partnerskie w programie Erasmus+

Pobierz plik (20190809132239_38-19 ZR zalacznik nr 2 - zgloszenie wyjazdu sluzbowego za granice (1).doc) Zgłoszenie wyjazdu służbowego za granicę

Pobierz plik (88-19 ZR załącznik - Zasady realizacji mobilności z krajami partnerskimi w ramach Erasmus+ w 2019-2021.pdf) Zasady kwalifikacji i finansowania wyjazdów na Białoruś

Back to top