|   EN

Aktualności

Logo Krajowej Administracji SkarbowejLubuska Krajowa Administracja Skarbowa szuka chętnych do służby. Poszukiwane są osoby, które chciałby zostać funkcjonariuszami Służby Celno- Skarbowej. Obecnie trwa nabór na 50 wakatów na mundurowych.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa pn. Dziedzictwo kulturowe pogranicza"Szanowni Państwo!

                Zakład Języka Polskiego Wydziału Humanistycznego oraz  Akademickie Centrum Ukrainoznawcze Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim we współpracy z Wydziałem Turystyki Przykarpackiego Narodowego Uniwersytetu im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankowsku (Ukraina) serdecznie zapraszają do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej         

Dziedzictwo kulturowe pogranicza,

która odbędzie się w dn. 11 maja 2021 r. w Akademii im. Jakuba z Paradyża  w Gorzowie Wielkopolskim.

Celem konferencji jest prezentacja szeroko pojętego dziedzictwa kulturowego terenu pogranicza w aspekcie jego wpływu na rozwój kulturalny, naukowy, poczucie tożsamości etnicznej i narodowej, religijnej oraz na budowę wzajemnych relacji.

Konferencja adresowana jest do badaczy kultury, językoznawców, historyków, socjologów, politologów, literaturoznawców, pracowników euroregionów, pedagogów, katechetów, teologów, psychologów i wszystkich zainteresowanych ww. problematyką.

Wypełnioną kartę zgłoszeniową prosimy przesyłać do dnia 1 marca 2021 r. drogą elektroniczną, na adres: huchto@ajp.edu.pl

Opłata każdego uczestnika za udział w konferencji wyniesie około 350 zł, która może ulec zmianie. Szczegóły organizacyjne podamy w programie konferencji, który prześlemy w późniejszym terminie.


Z wyrazami szacunku

Sekretarze konferencji:

Prof. AJP dr Halina Uchto, huchto@ajp.edu.pl

dr doc. Switłana Filuk (Ukraina), filuk.sm@gmail.com

Kierownicy naukowi:

prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska

prof. dr hab. Volodymyr Velykochyy

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Teatralna 25, tel. 95 7 216 022. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iodo@ajp.edu.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konferencji naukowej i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji działań związanych z konferencją, także po jej zakończeniu. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz możliwości zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, także do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji:

http://wwww.ajp.edu.pl/attachments/article/4005/Klauzula%20informacyjna%20- %20DS%20-%20polski.pdf

e-learning Studenci AJP!
 
Macie trochę wolnego czasu, chcecie zrobić coś fajnego dla siebie i swojej Uczelni, a dodatkowo poznać koleżanki i kolegów z innych wydziałów AJP?

Zdjęcie prof. AJP dr hab. Beaty OrłowskiejDziekan Wydziału Administarcji i Bezpieczeństwa Narodowego prof. AJP dr hab. Beata Orłowska w rozmowie z redaktorem Robertem Borowym z Echa Gorzowa o wysokiej ocenie Polskiej Komisji Akredytacyjnej kierunku "bezpieczeństwo narodowe".

Cała rozmowa dostępna w linku poniżej:

http://www.echogorzowa.pl/news/2/trzy-pytania-do/2021-01-18/nasi-absolwenci-sa-atrakcyjni-na-rynku-pracy-29488.html

Zdjęcie przedstawia studentów Akademii im. Jakuba z ParadyżaPrezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej na mocy Uchwały z dnia 17 grudnia 2020 r. przyznało ocenę pozytywną dla kierunku bezpieczeństwo narodowe prowadzonym w Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu praktycznym.

Przyznana na 6 lat akredytacja podkreśla, że kierunek prowadzony jest na bardzo wysokim poziomie.

Komunikat Nr 2/140/2021

Rektora Akademii im. Jakuba z Paradyża
z Siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim

z dnia 7 stycznia 2020 r.

w sprawie zgłoszeń do programu szczepień przeciwko SARS-CoV-2
dla pracowników i studentów Akademii im. Jakuba z Paradyża   

Komunikat Nr 1/140/2021

Rektora Akademii im. Jakuba z Paradyża 
z Siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim

z dnia 5 stycznia 2020 r.

w sprawie kształcenia zdalnego na kierunkach studiów prowadzonych 
w Akademii im. Jakuba z Paradyża

 


            W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2091) oraz wydłużeniem okresu działań podejmowanych przez Rząd RP w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2, począwszy od dnia 11 stycznia br. do dnia 17 stycznia br., przedłuża się zdalną formę kształcenia na kierunkach studiów prowadzonych w Akademii im. Jakuba z Paradyża. W przypadku laboratoriów i ćwiczeń wymagających użycia specjalistycznego sprzętu dopuszcza się możliwość kształcenia „hybrydowego”, o którym mowa w Komunikacie Nr 13/140/2020 Rektora AJP z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie prowadzenia zajęć w roku akademickim 2020/2021 w AJP.

      Wszystkie zajęcia zdalne prowadzone są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość przy wykorzystaniu infrastruktury i oprogramowania zapewniających synchroniczną i asynchroniczną interakcję między studentami i osobami prowadzącymi zajęcia, przy użyciu platformy MS Teams, w terminach wskazanych w planach zajęć. Zgodnie z Komunikatem Nr 14/140/2020 Rektora AJP z dnia 4 września 2020 r. w sprawie funkcjonowania AJP w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 w okresie zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, platforma ZOOM Cloud Meetings jest wykorzystywana do prowadzenia zajęć tylko w sytuacjach szczególnych pomocniczo.

          Zobowiązuje się dziekanów do niezwłocznego przekazania studentom zaktualizowanego wykazu przedmiotów prowadzonych w formie tradycyjnej. 

          Dalsze decyzje będą podejmowane w zależności od rozwoju sytuacji sanitarno-epidemiologicznej.

                                                                      

Rektor AJP: prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska

Komunikat Nr 2/140/2021

Rektora Akademii im. Jakuba z Paradyża
z Siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim

z dnia 7 stycznia 2020 r.

w sprawie zgłoszeń do programu szczepień przeciwko SARS-CoV-2
dla pracowników i studentów Akademii im. Jakuba z Paradyża

Back to top