|       |   EN

Rekrutacja na studia II stopnia

w formie stacjonarnej i niestacjonarnej na rok akademicki 2023/2024

Rejestracja elektroniczna od czerwca 2023 na stronie Uczelni.

Przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych od końca czerwca 2023 w Punkcie Rekrutacyjnym (Biblioteka Główna ul. Chopina 52).

Studia drugiego stopnia może podjąć osoba, która posiada tytuł magistra, licencjata lub równorzędny i spełnia warunki rekrutacyjne określone w załączniku nr 3 do Uchwały Nr 10/000/2022 Senatu AJP z dnia 21 czerwca 2022 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2023/2024 (patrz: Ogólne warunki rekrutacji).

Pobierz plik (Wydział AiBN studia drugiego stopnia.doc)  Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego

 • administracja 
 • bezpieczeństwo narodowe 

Pobierz plik (Wydział Ekonomiczny studia drugiego stopnia.doc) Wydział Ekonomiczny

 • zarządzanie 
 • finanse i rachunkowość 


 Pobierz plik (Wydział Humanistyczny studia drugiego stopnia.doc) Wydział Humanistyczny

 • filologia polska 
 • filologia w zakresie języka angielskiego
 • filologia w zakresie języka niemieckiego
 • pedagogika 

Pobierz plik (Wydział Techniczny studia drugiego stopnia.doc) Wydział Techniczny

 • mechanika i budowa maszyn 
 • informatyka 

Pobierz plik (WNZ studia drugiego stopnia.doc)  Wydział Nauk o Zdrowiu

 • turystyka i rekreacja 

 

 

Back to top