|       |   EN

W ramach projektu Uczelnia dostępna zaplanowano zorganizowanie następujących rodzajów BEZPŁATNYCH szkoleń dla studentów i pracowników AJP:

1. Savoir-vivre wobec osób z różnym rodzajem niepełnosprawności (wzroku, słuchu, ruchu, z zaburzeniami psychicznymi, z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi);

2. Szkolenia ze wsparcia zdrowia psychicznego:

- Uwolnij się od stresu i lęku,

- O opuszczaniu strefy komfortu i profilaktyce depresji,

- Zarządzanie talentami – jeśli nie możesz pokonać muru, zbuduj drzwi - radzenie sobie w sytuacjach trudnych,

- Trening umiejętności społecznych,

- Profilaktyka uzależnień behawioralnych.

3. Szkolenia z metodyki nauczania języków obcych osób z niepełnosprawnościami (tylko dla pracowników AJP);

4. Szkolenia z procedur na rzecz równych szans osób z niepełnosprawnościami w dostępie do kształcenia i badań naukowych oraz na rzecz dostępności (tylko dla pracowników AJP);

5. Szkolenia z Systemu OnDemand (tylko dla pracowników AJP). 

 

Szkolenia z savoir-vivre'u wobec osób z różnym rodzajem niepełnosprawności i ze zdrowia psychicznego trwają 7 godzin dydaktycznych.

Miejsce szkoleń: AJP przy ul. Teatralnej 25, sala 210.

Uczestnicy szkoleń otrzymują zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.

ZAPRASZAMY!

 

UWAGA!

Najbliższe szkolenie dla pracowników AJP pt. "Savoir-vivre wobec osób z zaburzeniami psychicznymi" odbędzie się 27.01.2023 r. w kontakcie bezpośrednim przy ul. Teatralnej 25, sala 210. 

 

Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy uczestników na temat funkcjonowania osób z różnymi zaburzeniami psychicznymi oraz zwrócenie uwagi na bariery społeczno-psychologiczne względem tej grupy osób.

W ramach szkolenia uczestnicy zapoznają się:

- ze specyfiką określonego rodzaju zaburzenia (czym się charakteryzuje, jak powstaje, jakie powoduje utrudnienia);

- z praktycznymi wskazówkami dotyczącymi tego, jak wspierać te osoby w codziennym funkcjonowaniu, zarówno w środowisku akademickim, jak również poza nim;

- z różnymi sytuacjami i trudnościami, z którymi można spotkać się na co dzień w kontakcie z osobą z zaburzeniami psychicznymi: jak powinniśmy się zachować w kontakcie z osobami z różnym rodzajem zaburzeń, jak przyjść im ze skuteczną i właściwą pomocą, gdy tego potrzebują.

 

Zapisy na szkolenie w linku poniżej, trwają do poniedziałku 16.01.2023 r.

formularz zgłoszeniowy na szkolenie 27.01.2023

ZAPRASZAMY!

 

Back to top