|       |   EN

tel. 95 7 279 533

e-mail: zakladkryminologii@ajp.edu.pl

Dyżury dla studentów:

wtorek: 14.45-15.30

 

Pracownicy Zakładu Kryminologii Stosowanej:

dr hab. Karol Mausch

dr Krzysztof Gorazdowski

dr Maciej Górny

dr Sylwia Gwoździewicz

dr Robert Maciejczyk

dr Karol Siemaszko

dr Paweł Tomaszewski

mgr Dariusz Maciejewski

mgr Rafał Taras

Back to top