|       |   EN

“Inclusive Society Building Through EU Studies: Human Rights Protection in the European Union” (EUIncSo) (Erasmus+ Jean Monnet Module, project number: 574570-EPP-1-2016-1-PL-EPPJMO-MODULE, okres realizacji: 01.09.2016-31.08.2019 r.) – koordynator projektu. Działania projektowe obejmowały m.in. prowadzenie badań dotyczących równości jako zasady, wartości i prawa podmiotowego w Unii Europejskiej oraz dwa kursy dydaktyczne: wykład na temat europejskiego systemu ochrony praw człowieka oraz seminarium na temat równości i niedyskryminacji w Unii Europejskiej.

1)      “Inclusive Society Building Through EU Studies: Human Rights Protection in the European Union” (EUIncSo) (Erasmus+ Jean Monnet Module, project number: 574570-EPP-1-2016-1-PL-EPPJMO-MODULE, okres realizacji: 01.09.2016-31.08.2019 r.) – koordynator projektu. Działania projektowe obejmowały m.in. prowadzenie badań dotyczących równości jako zasady, wartości i prawa podmiotowego w Unii Europejskiej oraz dwa kursy dydaktyczne: wykład na temat europejskiego systemu ochrony praw człowieka oraz seminarium na temat równości i niedyskryminacji w Unii Europejskiej.

Back to top