|       |   EN

 K O M U N I K A T NR 2 /1 40 /2 02 2
R E K T O R A A K A D E M I I I M . J A K U B A Z P A R A D Y Ż A
Z S I E D Z I B Ą W G O R Z O W I E W I E L K O P O L S K I M
z dnia 12 września 2022 r.
w sprawie funkcjonowania Akademii im. Jakuba z Paradyża w roku akademickim
2022/2023 w okresie stanu zagrożenia epidemicznego

Pobierz plik (DOP-140-02-2022 Komunikat - funkcjonowanie AJP w roku 2022-2023 okresie stanu zagrożenia epidemicznego.pdf)DOP-140-02-2022 Komunikat - funkcjonowanie AJP w roku 2022-2023 okresie stanu zagrożenia epidemicznego.pdf

 

UWAGA!!!

Informacje o zmianach w planie zajęć (odwoływane, przekładane) będą umieszczane w Wirtualnym Dziekanacie (eHMS).

ORGANIZACJA ROKU

Pobierz plik (Organizacja roku akademickiego 2022-2023.doc)Organizacja roku akademickiego 2022-2023.doc

Pobierz plik (Zestawienie tygodni (I, II ) oraz weekendów, w których odbędą się zajęcia dydaktyczne w sem. zimowym 2022-2023.docx)Zestawienie tygodni (I, II ) oraz weekendów, w których odbędą się zajęcia dydaktyczne w sem. zimowym 2022-2023.docx

Pobierz plik (informacja o zapisach na wf w semestrze letnim 22-23.docx) informacja o zapisach na wf w semestrze letnim 22-23.docx

 

 

 

 

 

PLAN  ZAJĘĆ

semestr ZIMOWY

rok akademicki 2022/2023

 

 

PLAN ZAJĘĆ Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

* studentów pierwszego roku studiów licencjackich (I stopnia), obowiazuje 30 godzin w-fu w semestrze. Istnieje mozliwośc realizacji godzin w ramach KU AZS-AJP.

ZAPISY na OBOWIĄZKOWE zajęcia z wychowania fizycznego w ramach Zakładu Wychowania Fizycznego lub Klubu Uczelnianego AZS AJP odbędą się od 27 lutego do 3 marca 2023 r. u poszczególnych prowadzących mailowo, telefonicznie lub przez platformę Teams. W czasie zapisów zajęć z WF nie będzie!

Pobierz plik (1plan wf 2022-2023 sem. letni.docx)1plan wf 2022-2023 sem. letni.docx

 

Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA I 0- licencjackie

AKTUALIZACJA: 23.03.2023 R.

Pobierz plik (1PLAN TIR I-L 23.03.docx)1PLAN TIR I-L 23.03.docx

 

Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA II 0- magisterskie

  AKTUALIZACJA: 25.03.2023 R.

Pobierz plik (1PLAN TIR II-L (26+) 23.03.docx)1PLAN TIR II-L (26+) 23.03.docx

 

-HARMONOGRAM WYJAZDÓW TERENOWYCH TIR I0 i II0

* ćwiczenia oraz zajęcia terenowe odbywające się poza Uczelnią zostaną wpisane w harmonogram zajęć terenowych (daty oraz miejsce zostaną ustalone podczas pierwszych zajęć z osobami prowadzącymi przedmiot)

 

 

Kierunek: PIELĘGNIARSTWO I0- licencjackie

AKTUALIZACJA: 13.03.2023 R.

Pobierz plik (1PLAN PL1-L (WYKŁADY + DZIENNE )13.03.docx)1PLAN PL1-L (WYKŁADY + DZIENNE )13.03.docx

1PLAN RM1-L (26+) 21.03.23.docx

Pobierz plik (2PLAN PL2-L I (DZIENNE + WYKŁADY) 28.02.docx)2PLAN PL2-L I (DZIENNE + WYKŁADY) 28.02.docx

Pobierz plik (3PLAN PL3-L (WYKŁADY +DZIENNE) 27.02.docx)3PLAN PL3-L (WYKŁADY +DZIENNE) 27.02.docx

Pobierz plik (3PLAN PL3 -L (26+) 28.02.docx)3PLAN PL3 -L (26+) 28.02.docx

 

- HARMONOGRAM ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH:

AKTUALIZACJA: 28.02.2023 R.

Pobierz plik (1PLAN PL2-ZP-L(2).odt) 1PLAN PL2-ZP-L(2).odt

Pobierz plik (3PLAN PL3 ZP(1) 28.02.docx)3PLAN PL3 ZP(1) 28.02.docx

 

Kierunek: PIELĘGNIARSTWO POMOSTOWE

Przypaminam o konieczności zapisywania się do promotorów, na seminaria dyplamowe.

AKTUALIZACJA: 08.03.2023 R.

Pobierz plik (1PLAN PL. POMOSTOWE-L NS 07.03.docx)1PLAN PL. POMOSTOWE-L NS 07.03.docx

 

 

- HARMONOGRAM ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH:

 AKTUALIZACJA

 

Kierunek: RATOWNICTWO MEDYCZNE I0- licencjackie

AKTUALIZACJA :21.03.2023 R.

Pobierz plik (1PLAN RM1-L (WYKŁADY +DZIENNE)21.03).docx)1PLAN RM1-L (WYKŁADY +DZIENNE)21.03).docx

Pobierz plik (1PLAN RM1-L (26+) 21.03.23.docx)1PLAN RM1-L (26+) 21.03.23.docx

Pobierz plik (2PLAN RM2-L (WYKŁADY +DZIENNE)27.02.docx)2PLAN RM2-L (WYKŁADY +DZIENNE)27.02.docx

Pobierz plik (2PLAN RM2-L (26+) 06.03.docx)2PLAN RM2-L (26+) 06.03.docx

- HARMONOGRAM ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH:

AKTUALIZACJA:20.03.2023 r.

Pobierz plik (2PLAN RM2-ZP-20.03.docx) 2PLAN RM2-ZP-20.03.docx

 

 

Back to top