|       |   EN

Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego - plan zajęć

 

UWAGA!!!

PRZEDMIOT WYCHOWANIE FIZYCZNE JEST OBOWIĄZKOWY DLA STUDENTÓW I ROKU (studiów licencjackich, inżynierskich, 26+ oraz jednolitych magisterskich) WSZYSTKICH KIERUNKÓW STUDIÓW STACJONARNYCH W WYMIARZE 60 GODZIN

Zapisy na zajęcia z wychowania fizycznego semstr zimowy 2022-2023 od 3 do 7 października 2022r.

 

Pobierz plik (zapisy na zajęcia wf i AZS AJP sem. zimowy 2022-2023 (4).docx) zapisy na zajęcia wf i AZS AJP sem. zimowy 2022-2023 (4).docx

 

Pobierz plik (plan wf 2022-2023 sem. zimowy.docx) plan wf 2022-2023 sem. zimowy.docx

 

PLAN ZAJĘĆ
s
em. zimowy 2022/2023

PLANY MOGĄ ULEC ZMIANIE !!!
Informacje o zmianach w planie zajęć (odwoływane, przekładane zajęcia) będą umieszczane na indywidualnych kontach studentów w Wirtualnym Dziekanacie (eHMS).

 

ORGANIZACJA  ROKU  AKADEMICKIEGO 2022/2023 
Studia stacjonarne/studia niestacjonarne

Pobierz plik (40-22 ZR załącznik - organizacja roku akademickiego 2022-2023.pdf)40-22 ZR załącznik - organizacja roku akademickiego 2022-2023.pdf

STUDIA STACJONARNE / STACJONARNE 26 PLUS

 

kierunek: ADMINISTRACJA 

Pobierz plik (Administracja I stopień.doc)Administracja I stopień st..doc

Pobierz plik (Administracja II stopień.docx)Administracja II stopień.docx

kierunek: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

Pobierz plik (Bezpieczeństwo narodowe I stopień.doc)Bezpieczeństwo narodowe I st..doc

Pobierz plik (Bezpieczeństwo narodowe II stopień (4).docx)Bezpieczeństwo narodowe II stopień (4).docx

Pobierz plik (II stopień II ro 26+.doc) II stopień 2rok 26+ ćwiczenia.doc

Pobierz plik (II stopień II ro 26+.doc) BN I stopień 3 rok 26+ ćwiczenia.doc

 Pobierz plik (Bezpieczeństwo narodowe II stopień (4).docx)Bezpieczeństwo narodowe II stopień (4).docx

kierunek: KRYMINOLOGIA STOSOWANA

Pobierz plik (Kryminologia stosowana.doc) Kryminologia stosowana st..doc

 

Ostatnia aktualizacja:23.01.2023r.


STUDIA NIESTACJONARNE

kierunek: ADMINISTRACJA

Pobierz plik (Administracja niestacjonarne I st.doc)Administracja niestacjonarne I.doc

Pobierz plik (Administracja niestacjonarne II.doc)Administracja niestacjonarne II.doc

kierunek: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

 Pobierz plik (Bezpieczeństwo narodowe niestacjonarne I st.doc)Bezpieczeństwo narodowe niestacjonarne I stopień.doc

 Pobierz plik (Bezpieczeństwo narodowe niestacjonarne II stopień.doc)Bezpieczeństwo narodowe niestacjonarne II stopień.doc

 

kierunek: KRYMINOLOGIA STOSOWANA

 Pobierz plik (Kryminologia stosowana niestacjonarne I st.doc)Kryminologia stosowana niestacjonarne.doc

PLANY MOGĄ ULEC ZMIANIE !!!

Informacje o zmianach w planie zajęć (odwoływane, przekładane zajęcia) będą umieszczane na indywidualnych kontach studentów w Wirtualnym Dziekanacie (eHMS).

Ostatnia aktualizacja:18.01.2023r.

Back to top