|       |   EN

Wydział Ekonomiczny - ogłoszenia dla studentów

KOMUNIKAT NR 3/140/2022

REKTORA AKADEMII IM. JAKUBA Z PARADYŻA Z SIEDZIBĄ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

z dnia 24 października 2022 r.

w sprawie kształcenia w trybie hybrydowym z elementami kształcenia w trybie zdalnym na studiach niestacjonarnych w Akademii im. Jakuba z Paradyża

W związku z rosnącymi kosztami energii oraz wydatkami na utrzymanie infrastruktury Akademii im. Jakuba z Paradyża, związanymi z globalnym kryzysem energetycznym, w celu ograniczenia negatywnych skutków finansowych, wprowadza się z dniem 1 listopada 2022 r. na studiach niestacjonarnych naprzemienną zasadę kształcenia w trybie zdalnym albo w trybie stacjonarnym tj. jeden zjazd realizowany w trybie zdalnym, kolejny zjazd realizowany w trybie stacjonarnym.

Naprzemienną zasadę kształcenia w trybie zdalnym albo trybie stacjonarnym stosuje dziekan, w odniesieniu do prowadzonych kierunków studiów na wydziale, wraz z podziałem na poszczególne lata studiów i formy zajęć dydaktycznych tj.:

– zjazd realizowany w trybie zdalnym dotyczy wykładów, seminariów oraz proseminariów,

– zjazd realizowany w trybie stacjonarnym dotyczy ćwiczeń, warsztatów, laboratoriów oraz konwersatoriów,

Powyższą zasadę dziekan uwzględnia w aktualnym planie zajęć studiów, o czym informuje studentów studiów niestacjonarnych do dnia 28 października 2022 r.

Dalsze decyzje będą podejmowane w zależności od rozwoju sytuacji społeczno-ekonomicznej.

Rektor AJP: prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska

Załączniki:
Pobierz plik (DOP-140-03-2022 Komunikat - naprzemienna zasada kształcenia na studiach niestacjonarnych.pdf)

DOP-140-03-2022 Komunikat - naprzemienna zasada kształcenia na studiach niestacjonarnych.pdf

Szanowni Studenci
w dniu 27.10.2022 na Wydziale Ekonomicznych odbędzie się Dzień Logistyki - Żegluga Śródlądowa. W jego trakcie odbędą się wystąpienia praktyków z zakresu logistyki. Współorganizatorami wydarzenia są: Polski Klaster Rzeczny oraz Gorzowski Ośrodek Technologiczny.  Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w konferencji. 
Dzień Logistyki – Żegluga Śródlądowa, Gorzów Wielkopolski, 27.10.2022 r.

Studenci I roku!

Lektorat języka rosyjskiego odbywać się będzie zdalnie za pomocą platformy Teams.

Język rosyjski jest kontynuacją ‒ nie ma grupy od podstaw.

Proszę zapisywać się na zajęcia na adres e-mail: huchto@student.ajp.edu.pl

Należy podać kierunek studiów.

Zajęcia prowadzi prof. AJP dr Halina Uchto.

obraz

Na podstawie Uchwały nr 63/000/2016 Senatu Akademii im. Jakuba z Paradyża z dnia
20 grudnia 2016 r. w sprawie wyboru specjalności/ modułu na studiach pierwszego stopnia Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, informuję że w r. a. 2022/2023 zostaną uruchomione następujące moduły / specjalności:

obraz

WYBÓR SPECJALNOŚCI

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na Wydziale Ekonomicznym

Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

wybierają preferowany moduł specjalnościowy, który będą realizować do końca studiów.

wyboryNa podstawie Uchwały nr 63/000/2016 Senatu Akademii im. Jakuba z Paradyża z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie wyboru specjalności/ modułu na studiach pierwszego stopnia Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, informuję że w r. a. 2021/2022 zostaną uruchomione następujące moduły / specjalności:

Back to top