|       |   EN

Uruchomiliśmy studia podyplomowe w zakresie: BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY edycji 2022/2023. Do I zjazdu przyjmujemy jeszcze kandydatów.

Sekretarz kierunku: Pani Monika Kopeć tel.: 95 7216049

Plan zajęć i harmonogram zjazdów w najbliższym czasie zostaną umieszczone na stronie Uczelni w zakładce: Studenci/Studia podyplomowe/Plan zajęć.

Back to top