|       |   EN

Plik do pobrania:

wordx.gif

Plan studiów – Pedagogika korekcyjna z arteterapią

Charakterystyka studiów podyplomowych.

Studia podyplomowe z zakresu pedagogiki korekcyjnej z arteterapią kierowane są do osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych: I, II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich posiadających przygotowanie pedagogiczne.

W trakcie trzysemestralnych studiów słuchacze otrzymają aktualną wiedzę z zakresu diagnozy i terapii dzieci oraz młodzieży ze specyficznymi z potrzebami edukacyjnymi a zwłaszcza z trudnościami w uczeniu się i/lub z zaburzeniami rozwoju ruchowego, emocjonalnego i społecznego. Zostaną wyposażeni w umiejętności pozwalające na organizowanie i prowadzenie działań diagnostycznych i terapeutycznych oraz ewaluację postępów z uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych różnych grup podopiecznych. Zdobędą również wiedzę i umiejętności pozwalające na zastosowanie różnych form arteterapii w praktyce pedagogicznej.

Program studiów podyplomowych pedagogika korekcyjna z arteterapią jest zgodny z obowiązującymi standardami kształcenia nauczycieli, wskazanymi w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019. Studia mają charakter kwalifikacyjny, co oznacza, że absolwenci studiów otrzymają uprawnienia do prowadzenia terapii pedagogicznej dzieci i uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolach, szkołach na wszystkich poziomach edukacji, placówkach edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych jako nauczyciel terapeuta pedagogiczny (korekcyjny).

Back to top