|       |   EN

Charakterystyka studiów podyplomowych.

Studia podyplomowe Zarządzania transportem adresowane są do osób, które pragną nabyć lub pogłębić swoje umiejętności i kompetencje związane z procesami logistycznymi, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania transportem. Celem kształcenia jest przekazanie słuchaczom aktualnej wiedzy, związanej z nowoczesnymi systemami logistycznymi, zapoznanie z metodami i instrumentami pomocnymi w rozwiązywaniu problemów napotykanych podczas realizacji procesów logistycznych oraz służących ich optymalizacji. Studia kierowane są do kadry kierowniczej przedsiębiorstw różnego typu, pracowników komórek logistycznych, osób chcących podjąć pracę na stanowiskach związanych z procesami logistycznymi.

 

Back to top