|       |   EN

 Plik do pobrania:

 Pobierz plik (Plan studiów - Akademia managera jednostki samorządu terytorialnego.pdf) Plan studiów – Akademia managera jednostki terytorialnej

Charakterystyka studiów podyplomowych

Akademia managera jednostki samorządu terytorialnego to studia podyplomowe z zakresu prawa, finansów i zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego. W szczególności są skierowane dla osób, które:

  • zajmują strategiczne stanowiska w administracji samorządu terytorialnego,
  •  pracują w administracji samorządowej i chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe,
  •  planują rozpoczęcie pracy w jednostkach samorządu terytorialnego.

Celem studiów podyplomowych jest zdobycie użytecznej wiedzy z zakresu funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego oraz wykształcenie kluczowych kompetencji managerskich niezbędnych w zarządzaniu jednostkami samorządu terytorialnego.

Program studiów obejmuje 200 godzin, z podziałem na dwa semestry obejmujące następujące moduły:

  •   Moduł I „Finansowe i prawne aspekty funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego”; 
  • Moduł II  „Organizacja i zarządzanie jednostką samorządu terytorialnego”.

Zjazdy uczestników będą odbywać się raz lub dwa razy w miesiącu. Program realizowany będzie w formie wykładów i ćwiczeń. Natomiast warunkiem ukończenia studiów będzie napisanie pracy końcowej. Zajęcia będą prowadzone przez wykładowców Wydziału Ekonomicznego oraz Wydziału Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Akademii im. Jakuba z Paradyża, a także praktyków.

Czas trwania: 2 semestry.

Back to top