|       |   EN

Plik do pobrania:

Pobierz plik (Neurologopedia - plan studiów.pdf)  Plan studiów – Neurologopedia

 

Charakterystyka studiów podyplomowych

Studia mają charakter doskonalący. Przygotowują słuchaczy do zdobycia profesjonalnej wiedzy i praktyki w zakresie diagnozowania i usprawniania systemu językowego dzieci i osób dorosłych, u których występują zaburzenia mowy powstałe na skutek dysfunkcji i uszkodzeń w obrębie układu nerwowego. Wiedza zdobyta podczas studiów pozwoli na praktyczne jej wdrożenie w trakcie pracy zawodowej, a także umożliwi podjęcie pracy zawodowej w placówkach oświatowych, prywatnych gabinetach logopedycznych a także w placówkach służby zdrowia, gdzie  specjalistyczne wykształcenie neurologopedyczne jest niezbędne. Celem studiów jest podniesienie kwalifikacji zawodowych w zakresie logopedii oraz uzyskanie specjalności neurologopedycznej.

Adresatami studiów są osoby posiadające świadectwo ukończenia czterosemestralnych  studiów podyplomowych w zakresie logopedii (min. 600 godzin) lub studiów wyższych magisterskich ze specjalnością logopedyczną (min. 800 godz.). W procesie rekrutacji wymagane dodatkowo od kandydata potwierdzenie powyższych kwalifikacji kserokopią dyplomu lub świadectwa.

Program studiów przewiduje 4 bloki tematyczne: językowy, medyczny, neurologopedii w okresie prenatalnym, perinatalnym i postnatalnym, a także praktyki i prace końcową. Studia trwają 3 semestry i obejmują 322 godziny zajęć w formie wykładów, ćwiczeń oraz praktyk. Praktyki organizowane są we własnym zakresie. Uczelnia nie organizuje i nie pokrywa kosztów praktyk. Zjazdy zazwyczaj odbywają się co dwa tygodnie w piątki, soboty i niedziele.

 Część zajęć może odbywać się także w formie on-line.

Absolwent podyplomowych studiów neurologopedii ma uprawnienia do pracy w placówkach służby zdrowia o charakterze zamkniętym (oddziały rehabilitacji, neurologii, psychiatrii), do pracy w placówkach specjalnych (np. z osobami z  niepełnosprawnością intelektualną, z mózgowym porażeniem dziecięcym), jak również do posługiwania się terminem „neurologopeda”. Studia znacznie poszerzają wiedzę teoretyczną i praktyczną logopedów w przypadku zaburzeń mowy pochodzenia neurologicznego. 

Uwaga:

podyplomowe studia w zakresie neurologopedii organizowane przez Wydział Humanistyczny Akademii im. Jakuba z Paradyża uprawniają do posługiwania się tytułem neurologopedy, nie są jednak studiami specjalizacyjnymi w ramach służby zdrowia.

Back to top