|       |   EN

Plik do pobrania:

Pobierz plik (Plan studiów - Prawo pracy.doc) Plan studiów - Prawo pracy.doc

 

Charakterystyka studiów podyplomowych

 

   Studia podyplomowe z zakresu prawa pracy obejmują problematykę dotyczącą prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i podatków. Ponadto, w związku z coraz większą potrzebą zatrudniania cudzoziemców, w tym spoza Unii Europejskiej, poszerzono ofertę edukacyjną również o te zagadnienia. Wpisują się one dobrze w strukturę Wydziału Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego, gdzie prowadzone są m.in. badania zagadnień związanych z szeroko rozumianą administracją.

Celem studiów jest kompleksowe przygotowanie słuchaczy do samodzielnego wykonywania zadań związanych z prowadzeniem działu kadrowego.  Słuchacz uzyska, ugruntuje i zaktualizuje wiedzę na temat regulacji prawnych stosunku pracy, a także praw i obowiązków zarówno pracodawcy, jak i pracownika. Dzięki zaangażowaniu praktyków słuchacz uzyskuje możliwość zdobycia wiedzy w oparciu o konkretne przykłady.

 Ukończenie studiów da słuchaczowi ogromne możliwości rozwoju kariery zawodowej – poprzez możliwość zatrudnienia w licznych podmiotach, takich jak biura rachunkowe, działy kadrowo-finansowe przedsiębiorstw, firmy outsoursingowe, doradcze.

 

Czas trwania: dwa semestry

Back to top