|       |   EN

Pliki do pobrania:

Pobierz ten plik (Finanse publiczne.doc)Plan studiów - Finanse publiczne

 

Charakterystyka studiów

Studia podyplomowe skierowane są do pracowników jednostek sektora finansów publicznych oraz wszystkich osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy z zakresu funkcjonowania administracji publicznej, a w szczególności sektora finansów publicznych. Celem studiów jest nabycie przez uczestników umiejętności analitycznych procesów zachodzących w gospodarce finansowej Państwa oraz samorządu terytorialnego, a także umiejętności praktycznego zastosowania nowoczesnych metod i narzędzi zarządzania finansami publicznymi. Słuchacze zapoznają się ze specyfiką gospodarki finansowej sektora publicznego oraz regulujących ją przepisów prawa finansowego.

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia (licencjat, inżynier, magister).

Po ukończeniu studiów absolwent powinien posiadać nie tylko wiedzę teoretyczną, ale i praktyczną z zakresu finansów publicznych. Powinien nabyć umiejętność rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów z tego zakresu. Zdobyta wiedza powinna umożliwić w przyszłości podjęcie pracy w administracji publicznej oraz instytucjach publicznych.

Back to top