|       |   EN

(profil praktyczny)

Studia I stopnia - stacjonarne i niestacjonarne trwają 3,5 roku (7 semestrów).

Możlwiość studiowania w trybie DUALNYM tj. połączenie studiowania na Uczelnia z realizacją stażu w zakładzie pracy.

Oprócz zajęć dydaktycznych, studenci odbywają obowiązkowe 6-miesięczne praktyki.


Studia na kierunku MECHANIKA I BUDOWA MASZYN o profilu praktycznym dają możliwość kształcenia zgodnie z zapotrzebowaniem przemysłu metalowego Regionu Lubuskiego. Program studiów obejmuje nowoczesne metody, techniki i narzędzia z zakresu m.in. inżynierii materiałowej, materiałów konstrukcyjnych, mechaniki technicznej, wytrzymałości materiałów, grafiki inżynierskiej i CAD, podstaw automatyki i robotyki, metrologii, obrabiarek numerycznych CNC, inżynierii jakości, technologii łączenia metali. Proces kształcenia pozwala na nabycie umiejętności w zakresie projektowania oraz konstruowania maszyn i urządzeń, projektowania procesów technologicznych, inżynierii wytwarzania maszyn i urządzeń oraz zasad ich eksploatacji. Podczas studiów przyszły inżynier poznaje również metody komputerowego wspomagania prac inżynierskich w oprogramowaniu CAD/CAM/CIM/CNC oraz wielu innych ściśle dedykowanych do poszczególnych stanowisk laboratoryjnych. Nowoczesne Laboratorium Środowiskowe zrealizowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego przy wsparciu Ministertswa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pozwala zapoznać studentów z najnowocześniejszymi rozwiązaniami pracy inżyniera mechanika i przejść z teorii do praktyki.

W celu poszerzenia wiedzy możliwe jest dokonanie wyboru spośród modułów uzupełniających:

1. Inwestycje i wdrożenia przemysłowe

Program modułu zakłada kształcenie w zakresie monitorowania procesów wytwarzania, projektowania procesów technologicznych, wdrażania nowych technologii, wynalazków i ochrony patentowej oraz projektów inwestycyjnych w przemyśle. W ramach prowadzonych przedmiotów studenci uczestniczą w zajęciach w Laboratorium Technik 3D, które obejmuje skaner 3D oraz drukarki 3D.

2. Procesy produkcyjne i technologiczne

Program modułu zakłada kształcenie w zakresie oprogramowania, nadzorowania i efektywnego wykorzystywania systemów produkcyjnych. Specjalność przygotowuje studentów do uzyskiwania najwyższej efektywności ekonomicznej, racjonalizacji działań oraz analizy kosztów, rozwiązywania problemów produkcyjno-technologicznych oraz planowania cyklu życia produktu. W ramach prowadzonych przedmiotów studenci uczestniczą w zajęciach w Laboratorium Systemów Produkcyjnych, które obejmuje stację dystrybucji, stację kontroli, stację obróbki, stację montażu z robotem, stację przenoszenia, stację sortowania oraz stanowisko elastycznego systemu produkcyjnego.

3. Urządzenia i systemy mechatroniczne

Program modułu zakłada kształcenie w zakresie działania i użytkowania różnego tytp układów - budowa i działanie układów sensoryki z różnego typu czujnikami, otrzymywania charakterystyk odpowiedzi układów z czujnikami, projektowania, budowy i działania układów sterowania PLC, uruchamiania i modyfikacji programów sterowania, projektowania, budowy oraz działania układów regulacji. W ramach prowadzonych przedmiotów studenci uczestniczą w zajęciach w Laboratorium Mechatroniki, które obejmuje stację eksperymentalną do podstaw pneumatyki oraz stanowisko doświadczalne automatyki urządzeń odnawialnych źródeł energii.


Perspektywy zatrudnienia

Absolwenci kierunku MECHANIKA i BUDOWA MASZYN mogą podjąć zatrudnienie m.in. w licznie obecnych w regionie firmach branży przemysłu metalowego na stanowiskach: inżynier nadzoru mechanicznego, inżynier serwisu, inżynier produkcji, inżynier mechatronik, inżynier spawalnik, inżynier montażu, inżynier jakości, inżynier mechanik technolog, inżynier mechnaik konstruktor, mechanik utrzymania ruchu, specjalista ds. planowania, specjalista ds. rozwoju, inżynier - projektant CAD.

Back to top