|       |   EN

(profil praktyczny)

Studia I stopnia - stacjonarne i niestacjonarne trwają 3,5 roku (7 semestrów).

Możlwiość studiowania w trybie DUALNYM tj. połączenie studiowania na Uczelnia z realizacją stażu w zakładzie pracy.

Oprócz zajęć dydaktycznych, studenci odbywają obowiązkowe 6 -miesięczne praktyki.

 

 


Studia na kierunku Automatyka i robotyka  o profilu praktycznym umożliwiają zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu przedmiotów związanych z automatyką, robotyką, informatyką, elektroniką, mechaniką i elektromechaniką, metodami sterowania procesami przemysłowymi oraz metodami projektowania komputerowych układów sterowania robotów i sztucznej inteligencji. W toku studiów możliwe jest rozszerzanie wiedzy poprzez wybór modułów uzupełniających:

1. Automatyka

Program modułu zakłada zdobywanie wiedzy z zakresu projektowania nowoczesnych systemów automatyzacji, układów sterowania robotów, systemów biomedycznych i biotechnologicznych, a także systemów pomiarowych i decyzyjnych. Uzyskiwana na studiach wiedza obejmuje także układy automatyki zarówno ciągłej, jak i dyskretnej, ze szczególnym uwzględnieniem technik sterowania komputerowego i systemów mikroprocesorowych. Studenci otrzymują wiedzę z przedmiotów związanych z informatyką, elektroniką, metodami sterowania procesami przemysłowymi, metodami sztucznej inteligencji i systemami ekspertowymi, a także systemami pomiarowymi, nowoczesnymi systemami sterowników i regulatorów przemysłowych oraz komputerowym wspomaganiem projektowania układów sterowania

2. Robotyka

Program modułu zakłada zdobywanie wiedzy z zakresu projektowania komputerowych układów sterowania robotów, układów sensorycznych, w tym wizyjnych oraz inteligencji maszynowej, a także zrobotyzowanych systemów sterowania produkcją. Ponadto studenci zdobywają wiedzę o elastycznych systemach produkcyjnych, komputerowo zintegrowanym wytwarzaniu oraz zintegrowanych systemach zarządzania i sterowania produkcją.


Perspektywy zatrudnienia

Absolwenci znajdują zatrudnienie we wszystkich gałęziach przemysłu. Są bardzo dobrze przygotowani teoretycznie i praktycznie do podjęcia pracy zawodowej jako projektanci nowoczesnych systemów automatyzacji, projektanci układów sterowania robotów, systemów biomedycznych i biotechnologicznych, a także jako twórcy systemów pomiarowych i decyzyjnych. Absolwenci kierunku są przygotowani do pracy jako projektanci nowych systemów automatyzacji lub inżynierowie utrzymywania ruchu układów automatyki w dowolnym nowoczesnym zakładzie przemysłowym. Absolwenci są również przygotowani do pracy inżynierskiej oraz do prac badawczych i projektowych w zakresie projektowania komputerowych układów sterowania robotów, układów sensorycznych, w tym wizyjnych oraz inteligencji maszynowej, a także zrobotyzowanych systemów sterowania produkcją. Ponadto studenci zdobywają wiedzę o elastycznych systemach produkcyjnych, komputerowo zintegrowanym wytwarzaniu oraz zintegrowanych systemach zarządzania i sterowania produkcją. Absolwenci mogą również pracować w zakładach oraz firmach wytwarzających i stosujących sprzęt automatyki, w biurach opracowujących projekty automatyzacji różnych dziedzin życia, w nowoczesnych przedsiębiorstwach, centrach komputerowych, jak również w ośrodkach badawczo-rozwojowych, zajmujących się wdrażaniem nowych technologii.

Back to top