|       |   EN

W dniu 14 listopada 2022 roku odbył się na Wydziale Ekonomicznym Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim wykład na temat „Etyka w rachunkowości”.

Księgowy postrzegany jest przez przedsiębiorców jako wysokiej klasy specjalista, zaufany doradca i strażnik finansów firmy. Wśród cech idealnego księgowego wymienia się skrupulatność, chęć rozwoju, pracowitość, cierpliwość, ale również uczciwość. Będąc zawodem zaufania publicznego, księgowy jest w szczególności zobligowany do poszanowania prawa oraz przestrzegania norm etycznych.

Etyka w rachunkowości należy do etyki zawodowej w obszarze etyki gospodarczej. Stanowi etykę ludzi wykonujących pracę w rachunkowości, polegającą na ewidencji zdarzeń gospodarczych i sporządzaniu sprawozdań finansowych. Powinno być to wykonywane z dużym stopniem rzetelności, pomimo stale pojawiających się dylematów na styku prawa i etyki. Podejmowanie właściwych decyzji może być często trudne, ze względu na fakt, iż granica pomiędzy poszczególnymi postawami nie zawsze jest jednoznaczna. Jednak dobry księgowy w swojej pracy musi nie tylko stosować przepisy prawa i być lojalnym wobec pracodawcy, ale przede wszystkim powinien przestrzegać norm etycznych.

 

Wydział Ekonomiczny

prof. AJP dr M. Trocka, dr A. Kuciński

 

Back to top