|       |   EN

Dziekan Wydziału Technicznego wraz z gościem podczas konferencjiW dniach 24-26 listopada na Wydziale Technicznym Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim odbyła się międzynarodowa konferencja pt. „Nowoczesne Technologie w Przemyśle”. Organizatorami konferencji oprócz Wydziału Technicznego była Lubuska Organizacja Pracodawców, Lubuski Klaster Metalowy oraz Gorzowski Ośrodek Technologiczny.

 

Celem konferencji była popularyzacja wiedzy nt. najnowocześniejszych technologii wywarzania energii z OZE, promocja niskoemisyjnych technologii wytwarzania energii oraz kształtowanie powszechnej świadomości społecznej korzyści wynikających z dekarbonizacji, udoskonalenie procedur współdziałania władz samorządowych i rządowych na etapie planowania i przygotowania inwestycji,  wskazanie optymalnych lokalizacji źródeł energii odnawialnej w wymiarze lokalnym: energia z wiatru, energia ze słońca, biogaz, energia z lokalnych złóż gazu, energia z wody, popularyzacja postaw społecznych związanych z rozwojem OZE dotyczących poszanowania zasobów środowiska naturalnego, w tym także retencji wody oraz społecznych postaw proekologicznych.

Konferencja obejmowała trzy panele tematyczne „kierunki zmian branży energetycznej”,  „nowoczesne technologie w informatyce” oraz „inżynieria wytwarzania i konstrukcje maszyn”.  W trakcie wystąpień poruszana była tematyka związana m.in. z wykorzystaniem analizy danych masowych do korekty zasięgu pojazdu elektrycznego, możliwościami wykorzystania układów kogeneracyjnych w energetyce prosumenckiej, rozwojem mobilnej biogazowni rolniczej w kontekście gospodarki w obiegu zamkniętym, sposobami i technikami badania wytrzymałości materiałów  czy też modyfikacja powłok żaroodpornych z dodatkami Si i Al.

 

dr inż. Anna Fajdek-Bieda

 

 

Sponsorzy konferencji

 

sponsorzy

 

Back to top