|       |   EN

Nauka

Wręczenie stypendiów naukowych i artystycznych przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego21 czerwca 2022 r. w Akademii im. Jakuba z Paradyża odbyła się Uroczystość wręczenia stypendiów naukowych i artystycznych Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego. Wyróżnieni uczniowie zostali oficjalnie przywitani przez Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Gorzowa Renatę Pliżgę.

Podpisanie porozumienia z Powiatem Międzyrzeckim w Akademii im. Jakuba z Paradyża21 czerwca br. zawarte zostało porozumienie o współpracy w zakresie rozwoju kierunków studiów prowadzonych w naszej Uczelni, które podpisały JM Rektor prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska, Starosta Powiatu Międzyrzeckiego Pani Agnieszka Olender oraz Wicestarosta Pani Zofia Plewa.

Stopień Doktora habilitowanego na Wydziale Technicznym. Po środku doktor habilitowany Andrzej PerecZgodnie z Uchwałą Nr 37/2022 Senatu Politechniki Koszalińskiej z dnia 27 kwietnia 2022 r. dla dr. inż. Andrzeja Pereca został nadany stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie Inżynieria mechaniczna.

Serdecznie zapraszamy na seminarium organizowane w ramach studiów podyplomowych Logopedia. Tematem przewodnim spotkania jest Współczesna profilaktyka logopedyczna. Do uczestnictwa zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane tematem zapobiegania zaburzeniom mowy, a w szczególności słuchaczy studiów podyplomowych, studentów, logopedów, pedagogów, nauczycieli, działaczy społecznych. Formuła seminarium przewiduje prezentację referatu przez autora/autorów oraz otwartą dyskusję. Wydarzenie odbędzie się 10 czerwca 2022 roku, rozpoczęcie o godz. 17.10 w Akademii im Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Teatralnej 25, sala 210.

Wstęp na seminarium jest wolny.

logo AJP

 

Szanowni Państwo,zapraszamy na III OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ PRAWO KARNE. WYZWANIA I ROZWÓJ PROCESU WYKRYWCZEGO

Szczegóły w załączniku poniżej.

Zakład Kryminologii Stosowanej Wydziału Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Akademii im. Jakuba z Paradyża z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim

 wraz z partnerami zaprasza na III OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ PRAWO KARNE. WYZWANIA I ROZWÓJ PROCESU WYKRYWCZEGO Gorzów Wielkopolski, 10 czerwca 2022 r.

Podpisanie porozumienia w sprawie utworzenia LUBUSKIEGO PARKU BADAWCZO-WDROŻENIOWEGO TECHNOLOGII ENERGRTYCZNYCH „EKO-ENERGIA”7 czerwca 2022 r. w Akademii im. Jakuba z Paradyża zawarte zostało porozumienie w sprawie utworzenia LUBUSKIEGO PARKU BADAWCZO-WDROŻENIOWEGO TECHNOLOGII ENERGRTYCZNYCH „EKO-ENERGIA”, które podpisane zostało przez JM Rektor prof. dr hab. Elżbietę Skorupską-Raczyńską, Prezesa Zarządu Lubuskiej Organizacji Pracodawców Henryka Macieja Woźniaka, Prezes Zarządu Gorzowskiego Ośrodka Technologicznego w Stanowicach Justynę Kmietowicz i Prezesa Zarządu INNEKO Łukasza Marcinkiewicza.

Seminarium Generator innowacji dla Przemysłu 4.0W dniach 2-3 czerwca 2022 r. na Wydziale Technicznym Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim odbyło się pierwsze seminarium w ramach projektu „Generator Innowacji dla Przemysłu 4.0”.

 W dniach 2-3 czerwca 2022 r. na Wydziale Humanistycznym odbyła się konferencja „Kreowanie współczesnej edukacji. Neurodydaktyka w pracy pedagoga”. Wydarzenie było częścią projektu Szkoła Ćwiczeń w Gorzowie Wielkopolskim, realizowanego w ramach Programu Edukacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w którym Akademia im. Jakuba z Paradyża jest jednym z partnerów. Dwa dni konferencji wypełnione zostały różnymi formami wymiany doświadczeń i wzbogacania kompetencji. Pierwszego dnia zaproponowano wykłady mające na celu wprowadzenie inspirujących wątków w myśleniu o szkole i edukacji. W kolejnym zaplanowano 3 warsztaty, które umożliwiły uczestnikom wymianę doświadczeń, pomysłów i pokazały możliwości zmian w procesie nauczania.


Uroczystego otwarcia konferencji w imieniu JM Rektor AJP prof. dr hab. Elżbiety Skorupskiej-Raczyńskiej dokonała prof. AJP dr hab. Agnieszka Niekrewicz, dziekan Wydziału Humanistycznego, która przywitała uczestników i przybliżyła zakres tematyczny spotkania. Merytoryczną część obrad otworzyło wystąpienie prof. AJP dr Doroty Skrockiej na temat „Neurodydaktyka vs dydaktyka. Spór o nauczanie?”. Prelegentka zwróciła uwagę na niezwykłą popularność, jaką w ostatnich latach zyskały pojęcia z przedrostkiem neuro-. Zauważyła, że użycie semantyki neurobiologicznej sugeruje większą efektywność, ponieważ bardziej ma odpowiadać potrzebom i preferencjom ludzkiego mózgu. Tymczasem, jak podkreśliła, dostrzeganie biologicznych uwarunkowań funkcjonowania człowieka nie jest niczym nowym w psychologii i pedagogice. Przestrzegła przed traktowaniem neurodydaktyki jako nowej alternatywy w nauczaniu. Wystąpienie zachęcało do refleksji, naukowej ostrożności i dyskusji.

Kolejnym prelegentem był prof. UŚ dr Marek Kaczmarzyk, biolog, neurodydaktyk i memetyk, autor podręczników i programów szkolnych, nauczyciel i wykładowca. W wykładzie „Dlaczego nasze mózgi nie lubią chodzić do szkoły?” przedstawił, jak z perspektywy neurobiologii można optymalizować warunki nauczania (i uczenia się). Zwrócił uwagę, że niektóre trudności, jakie napotykamy w praktyce szkolnej, wynikają z  nieznajomości rozwoju i działania ośrodkowego układu nerwowego na różnych etapach życia. Wyjaśnił również, czym jest stres i jak wpływa na zachowanie ucznia.

Obrady zakończyły pytania do prelegentów i merytoryczna dyskusja.

Drugi dzień konferencji naukowej poświęcony był zajęciom warsztatowym. Uczestnikom zaproponowano trzy tematy. Pierwszy dotyczył dylematów egzystencjalnych w szkole i był prowadzony przez  prof. AJP dr Dorota Skrocką. Drugi warsztat, poświęcony komunikacji w świetle badań nad mózgiem, prowadziła dr Ewa Koprowiak. Natomiast dr Bożena Majewicz zaprosiła do udziału w spotkaniu, podczas którego uczestnicy mogli poznać i przećwiczyć techniki pamięci w świetle badań nad mózgiem.

Liczba pytań kierowanych do prelegentów oraz kuluarowe dyskusje świadczą o potrzebie organizacji podobnych konferencji skierowanych do nauczycieli i studentów kierunków nauczycielskich.

 

 

        

 

Szanowni Państwo!

    

Zakład Języka Polskiego Wydziału Humanistycznego oraz  Akademickie Centrum Ukrainoznawcze Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim we współpracy z Wydziałem Turystyki Przykarpackiego Narodowego Uniwersytetu im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankowsku (Ukraina) serdecznie zapraszają do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej Dziedzictwo kulturowe pogranicza,

która odbędzie się w dn. 11 maja 2021 r. w Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.

Celem konferencji jest prezentacja szeroko pojętego dziedzictwa kulturowego terenu pogranicza w aspekcie jego wpływu na rozwój kulturalny, naukowy, poczucie tożsamości etnicznej i narodowej, religijnej oraz na budowę wzajemnych relacji.

Konferencja adresowana jest do badaczy kultury, językoznawców, historyków, socjologów, politologów, literaturoznawców, pracowników euroregionów, pedagogów, katechetów, teologów, psychologów i wszystkich zainteresowanych ww. problematyką.

Wypełnioną kartę zgłoszeniową prosimy przesyłać do dnia 1 marca 2021 r. drogą elektroniczną, na adres: huchto@ajp.edu.pl

Opłata każdego uczestnika za udział w konferencji wyniesie około 350 zł, która może ulec zmianie. Szczegóły organizacyjne podamy w programie konferencji, który prześlemy w późniejszym terminie.

 

Z wyrazami szacunku

 

Sekretarze konferencji:

                      Prof. AJP dr Halina Uchto, huchto@ajp.edu.pl            

dr doc. Switłana Filuk (Ukraina), filuk.sm@gmail.com

Kierownicy naukowi:

prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska

prof. dr hab. Volodymyr Velykochyy

Back to top