|       |   EN

Wystawa ze zdjęciami Bogdana WalczakaPamięci profesora Bogdana Walczak – językoznawcy, polonisty i slawisty poświęcone było seminarium naukowe, które odbyło się w dniach 14-15 listopada w Auli im. prof. Stanisława Kirkora AJP.

Referaty wygłosiło 27 lingwistów z polskich ośrodków akademickich: Poznania, Krakowa, Warszawy, Lublina, Bydgoszczy, Katowic i Gorzowa Wielkopolskiego. Tematyka wystąpień wpisała się w rozległe zainteresowania naukowe profesora Bogdana Walczaka i jego uniwersalizm metodologiczny. Dotyczyły one dawnej i współczesnej polszczyzny, a także języka indonezyjskiego i górnołużyckiego. Uczestnicy seminarium przedstawili wyniki swoich badań dotyczących zmian leksykalnych, nazw własnych, dziejów leksykografii, języka pisarzy i poetów (m.in. Adama Mickiewicza, Wiesława Myśliwskiego, Andrzeja Sapkowskiego, Stanisławy Plewińskiej), socjolektów (przestępczego, łowickiego i szlacheckiego), grzeczności językowej, słownictwa przekładów biblijnych oraz językowego obrazu świata. Wielu referentów wskazało teksty lub ogólniej – zagadnienia badawcze realizowane przez Bogdana Walczaka, które stały się inspiracją dla ich wystąpień.

Ważną częścią obrad były wspomnienia – Profesora jako mistrza kilku pokoleń językoznawców, erudyty, nauczyciela i przede wszystkim człowieka pracowitego, życzliwego oraz niezwykle skromnego, który ostatnie 10 lat poświęcił pracy dydaktycznej i naukowej w gorzowskiej Akademii. Wspomnieniowa część obrad odbyła się w Bibliotece Głównej im. Elizy Orzeszkowej. Poprowadził ją dyrektor Biblioteki – mgr Sławomir Jach. Gościem specjalnym była p. Grażyna Wrońska-Walczak, małżonka prof. Bogdana Walczaka, znana dziennikarka radiowa. W trakcie spotkania odbyła się premiera monografii poświęconej pamięci profesora, którą zredagowały prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska i prof. AJP dr hab. Agnieszka Niekrewicz. Wystąpienia konferencyjne zostaną opublikowane w formie artykułów w jednym z przyszłorocznych numerów czasopisma „Język. Religia. Tożsamość”.

W seminarium w roli słuchaczy uczestniczyli studenci Wydziału Humanistycznego oraz słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Dębnie. Zdjęcia wykonała dr hab. Jolanta Migdał.

Wystąpienie podczas seminarium

Otwarcie seminarium przez panią Rektor i Panią Dziekan Wydziału Humanistycznego

Back to top