|   EN

Ogólna informacja o konferencji

Celem Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Dziedzictwo kulturowe pogranicza”  jest prezentacja szeroko pojętego dziedzictwa kulturowego terenu pogranicza w aspekcie jego wpływu na rozwój kulturalny, naukowy, poczucie tożsamości etnicznej i narodowej, religijnej oraz na budowę wzajemnych relacji. Konferencja adresowana jest do badaczy kultury, językoznawców, historyków, socjologów, politologów, literaturoznawców, pracowników euroregionów, pedagogów, katechetów, teologów, psychologów i wszystkich zainteresowanych ww. problematyką.

Konferencja odbywa się naprzemiennie w Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim i Przykarpackim Narodowym Uniwersytecie im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwsku (Ukraina). Spotkania naukowców mają wieloaspektowy wymiar – konferencja jest interdyscyplinarną wymianą myśli, poglądów i stanu badań związanych z szeroko rozumianym pograniczem.

Pobierz plik (Informacja o konferencji UKR.pdf) Informacja o konferencji UA

Pobierz plik (Informacja o konferencji EN.pdf) Informacja o konferencji EN

Dziedzictwo kulturowe regionu pogranicza t. VIII  http://cwn.ajp.edu.pl/2020/01/

Dziedzictwo kulturowe regionu pogranicza t. VII  http://cwn.ajp.edu.pl/2018/05/

Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Dziedzictwo kulturowe pogranicza"

Komunikaty, zgłoszenia, programy, sprawozdania

Pobierz plik (Dziedzictwo pogranicza 2021, komunikat PL.pdf) Komunikat 2021 PL    Pobierz plik (Dziedzictwo pogranicza 2021, komunikat EN.pdf.pdf) Komunikat 2021 EN     Pobierz plik (Dziedzictwo pogranicza 2021,  zgłoszenie.doc) Zgłoszenie 2021

Pobierz plik (komunikat 2 UKR.pdf) Komunikat 2020 UA

Pobierz plik (Konferencja Dziedzictwo pogranicza 2019, komunikatakt.1.pdf) Komunikat 2019 PL    Pobierz plik (Konferencja Program.pdf) Program 2019 PL;    Sprawozdanie 2019 PL

Pobierz plik (Komunikat 2018 UKR.pdf) Komunikat 2018 UA   Pobierz plik (Program 2018 UKR.pdf) Program 2018 UA;    Sprawozdanie 2018 PL i UA

 Komunikat 2017 PL;   Program 2017 PL;   Sprawozdanie 2017 PL

Back to top