|   EN

Ogólna informacja o konferencji

Celem Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Dziedzictwo kulturowe pogranicza”  jest prezentacja szeroko pojętego dziedzictwa kulturowego terenu pogranicza w aspekcie jego wpływu na rozwój kulturalny, naukowy, poczucie tożsamości etnicznej i narodowej, religijnej oraz na budowę wzajemnych relacji. Konferencja adresowana jest do badaczy kultury, językoznawców, historyków, socjologów, politologów, literaturoznawców, pracowników euroregionów, pedagogów, katechetów, teologów, psychologów i wszystkich zainteresowanych ww. problematyką.

Konferencja odbywa się naprzemiennie w Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim i Przykarpackim Narodowym Uniwersytecie im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwsku (Ukraina). Spotkania naukowców mają wieloaspektowy wymiar – konferencja jest interdyscyplinarną wymianą myśli, poglądów i stanu badań związanych z szeroko rozumianym pograniczem.

Pobierz plik (Informacja o konferencji UKR.pdf) Informacja o konferencji UKR

Pobierz plik (Informacja o konferencji EN.pdf) Informacja o konferencji EN

Dziedzictwo kulturowe regionu pogranicza t. VIII
http://cwn.ajp.edu.pl/2020/01/

Komunikat

Pobierz plik (komunikat 2 UKR.pdf) Komunikat 2 UKR

Pobierz plik (Konferencja Dziedzictwo pogranicza 2019, komunikatakt.1.pdf) Komunikat

Pobierz plik (Komunikat 2018 UKR.pdf) Komunikat 2018 UKR

Program Międzynarodowej Konferencji Naukowej Dziedzictwo kulturowe pogranicza

Pobierz plik (Konferencja Program.pdf) Program 2019

Pobierz plik (Program 2018 UKR.pdf) Program 2018 UKR

Program 2017

Sprawozdanie

Sprawozdanie 2019

Sprawozdanie 2018

 

Back to top