|       |   EN

KOMUNIKAT NR 4/140/2022

REKTORA AKADEMII IM. JAKUBA Z PARADYŻA Z SIEDZIBĄ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

z dnia 17 listopada 2022 r.

w sprawie kształcenia w trybie zdalnym w Akademii im. Jakuba z Paradyża

 

Na podstawie art. 37 ust. 1 i 3 ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2127, ze zm.), w celu zmniejszenia zużycia energii elektrycznej, wprowadza się w Akademii im. Jakuba z Paradyża od dnia 9 stycznia 2023 r. do dnia 5 lutego 2023 r. kształcenie w trybie zdalnym na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich, z wyłączeniem kierunków studiów przyporządkowanych do dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

Wszystkie zajęcia zdalne prowadzone są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość przy wykorzystaniu infrastruktury i oprogramowania zapewniających synchroniczną i asynchroniczną interakcję między studentami i osobami prowadzącymi zajęcia, przy użyciu platformy MS Teams, w terminach wskazanych w planach zajęć.

Sesja egzaminacyjna oraz sesja poprawkowa odbywa się w trybie stacjonarnym, w siedzibie AJP, w terminach wskazanych w Organizacji roku akademickiego 2022/2023, stanowiącej załącznik do Zarządzenia Nr 40/0101/2022 Rektora AJP z dnia 10 maja 2022 r., z wyłączeniem zajęć realizowanych w trybie zdalnym od początku roku akademickiego 2022/2023 tj. egzaminy i zaliczenia organizowane w ramach lektoratów oraz praktycznej nauki języka, odbywają się w trybie zdalnym.

Dalsze decyzje będą podejmowane w zależności od rozwoju sytuacji społeczno-ekonomicznej.

Back to top