|       |   EN

KOMUNIKAT NR 1/140/2022

Rektora Akademii im. Jakuba z Paradyża
z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim

z dnia 12 września 2022 r.

w sprawie trybów prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2022/2023
w Akademii im. Jakuba z Paradyża

 

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną Akademia im. Jakuba z Paradyża informuje, że w roku akademickim 2022/2023 kształcenie prowadzone będzie, zgodnie z planem zajęć
w ramach jednego z poniższych trybów:

  1. kształcenia w trybie stacjonarnym – 100% godzin zajęć dydaktycznych odbywa się tradycyjnie, w siedzibie uczelni;
  2. kształcenia w trybie hybrydowym z elementami kształcenia w trybie zdalnym – co najmniej 50% godzin zajęć dydaktycznych odbywa się tradycyjnie, w siedzibie uczelni;
  3. kształcenia w trybie hybrydowym z elementami kształcenia w trybie stacjonarnego
    – co najmniej 25% godzin zajęć dydaktycznych odbywa się tradycyjnie, w siedzibie uczelni;
  4. kształcenia w trybie zdalnym – 100% godzin zajęć dydaktycznych odbywa się
    z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, przy użyciu platformy MS Teams, w terminach wskazanych w planach zajęć.

Prowadzenie zajęć w trybie stacjonarnym będzie uwzględniać aktualne wymagania reżimu sanitarnego określone przepisami prawa dotyczącymi stanu zagrożenia epidemicznego,
w szczególności w zakresie zachowania dystansu społecznego, a także uwarunkowania zdrowotne nauczycieli akademickich i studentów.

Zasady organizacji kształcenia na poszczególnych wydziałach w odniesieniu
do prowadzonych kierunków studiów, wraz z podziałem na poszczególne lata studiów, w tym szczegółowy sposób prowadzenia poszczególnych zajęć w ramach kierunków studiów wskażą dziekani wydziałów do dnia 26 września br.

Dalsze decyzje będą podejmowane w zależności od rozwoju sytuacji sanitarno-epidemiologicznej.

Back to top