|       |   EN

Komunikat Nr 17/140/2021

Rektora Akademii im. Jakuba z Paradyża
z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim

z dnia 9 września 2021 r.

w sprawie trybów prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2021/2022
w Akademii im. Jakuba z Paradyża

 


    W związku z aktualną sytuacją epidemiczną Akademia im. Jakuba z Paradyża informuje, że w roku akademickim 2021/2022 kształcenie prowadzone będzie, zgodnie z planem zajęć od dnia 4 października br. w ramach jednego z poniższych trybów:

  1. kształcenia w trybie stacjonarnym – 100% godzin zajęć dydaktycznych odbywa się tradycyjnie, w siedzibie uczelni;
  2. kształcenia w trybie hybrydowym z elementami kształcenia w trybie zdalnym – co najmniej 50% godzin zajęć dydaktycznych odbywa się tradycyjnie, w siedzibie uczelni;
  3. kształcenia w trybie hybrydowym z elementami kształcenia w trybie stacjonarnego
    – co najmniej 25% godzin zajęć dydaktycznych odbywa się tradycyjnie, w siedzibie uczelni;
  4. kształcenia w trybie zdalnym – 100% godzin zajęć dydaktycznych odbywa się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, przy użyciu platformy MS Teams, w terminach wskazanych w planach zajęć.

    Prowadzenie zajęć w trybie stacjonarnym będzie uwzględniać aktualne wymagania reżimu sanitarnego określone przepisami prawa dotyczącymi zwalczania pandemii COVI-19, w szczególności w zakresie zachowania dystansu społecznego, a także uwarunkowania zdrowotne nauczycieli akademickich i studentów.

    Zasady organizacji kształcenia na poszczególnych wydziałach w odniesieniu do prowadzonych kierunków studiów, wraz z podziałem na poszczególne lata studiów, w tym szczegółowy sposób prowadzenia poszczególnych zajęć w ramach kierunków studiów wskażą dziekani wydziałów do dnia 24 września br.

     Dalsze decyzje będą podejmowane w zależności od rozwoju sytuacji sanitarno-epidemiologicznej.

 

 

Rektor AJP: prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska

Back to top