|   EN

Komunikat Nr 2/140/2021

Rektora Akademii im. Jakuba z Paradyża
z Siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim

z dnia 7 stycznia 2020 r.

w sprawie zgłoszeń do programu szczepień przeciwko SARS-CoV-2
dla pracowników i studentów Akademii im. Jakuba z Paradyża   

 

 

W związku z Uchwałą Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19 informuję, że istnieje możliwość wykonania szczepień dla następujących pracowników i studentów Akademii im. Jakuba z Paradyża, zwanej dalej AJP, skalsyfikowanych w następujących grupach:

 1. grupa „zero”:
  1. nauczyciele akademiccy prowadzący zajęcia na kierunku pielęgniarstwo studia pierwszego stopnia – profil praktyczny;
  2. studenci kształcący się na kierunku pielęgniarstwo studia pierwszego stopnia – profil praktyczny;
  3. pracownicy centralnych jednostek administracyjnych i jednostek administracyjnych wydziałów, w tym:

-   Dział Administracyjny (obsługa – z wyłączeniem DS1),

-     Dział Kadr,

-     Dział Kwestury (Sekcja Płac),

-     Dział Organizacyjno-Prawny (Kancelaria Główna),

-     Dziekan Wydziału Turystyki i Nauk o Zdrowiu,

-     Prodziekan Wydziału Turystyki i Nauk o Zdrowiu,

-     Sekretariat Wydziału Turystyki i Nauk o Zdrowiu,

-     Zespół Dziekanatów;

 1. grupa „pierwsza”:
  1. nauczyciele akademicy prowadzący zajęcia na kierunkach nie przypisanych do dyscypliny nauki farmaceutyczne, medyczne oraz nauki o zdrowiu;
  2. pracownicy centralnych jednostek administracyjnych i jednostek administracyjnych wydziałów oraz jednostek ogólnouczelnianych nie sklasyfikowanych w grupie „zero”.

W celu zgłoszenia do programu szczepień należy wypełnić oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z formularzem, stanowiącym załącznik nr 1 (pracownicy AJP) albo załącznik nr 2 (studenci AJP) do komunikatu, w następujących terminach:

 1. do dnia 13 stycznia 2021 r. pracownicy i studenci sklasyfikowani w grupie „zero”;
 2. od dnia 15 stycznia 2021 r. do dnia 29 stycznia 2021 r. pracownicy sklasyfikowani w grupie „pierwszej”;

na adres poczty elektronicznej kanclerz@ajp.edu.pl lub bezpośrednio do skrzynki podawczej, wystawionej przed sekretariatem kanclerza, pokój nr 206, w budynku głównym Rektoratu AJP przy ul. Teatralnej 25 w Gorzowie Wielkopolskim.

Pracownicy, którzy dokonali zgłoszeń:

1)     w podmiotach leczniczych, w których są zatrudnieni proszeni są o niezgłaszanie się na szczepienie po raz drugi za pośrednictwem AJP;

2)     w AJP, zostaną przypisane do szpitala węzłowego właściwego ze względu na siedzibę AJP – z wyłączeniem pracowników spoza województwa lubuskiego, którzy zostaną przypisani do szpitala węzłowego miejsca zamieszkania.

                Jednocześnie informuję, że szczepienia będą wykonywane w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim Sp. z o.o. przy ul. Jana Dekerta 1.

                                                                      

Rektor AJP: prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska

Back to top