|       |   EN

Rok akademicki 2023/2024

Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich obowiązujące absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, którzy zdali egzaminu maturalny (tzw. „nową maturę”) oraz maturę międzynarodową.

 1. Podstawą przyjęcia kandydata z „nową maturą” jest wynik egzaminu maturalnego z przedmiotów wskazanych w szczegółowych warunkach rekrutacji na dany kierunek studiów.
 2. Liczbę punktów rekrutacyjnych kandydatów, którzy zdali egzamin maturalny z wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym ustala się w następujący sposób:

{(liczba punktów procentowych na poziomie rozszerzonym + 100) : 2} x
przelicznik

 1. Liczbę punktów rekrutacyjnych kandydatów, którzy zdali egzamin maturalny z wybranego przedmiotu na poziomie podstawowym ustala się w następujący sposób:

{(liczba punktów procentowych na poziomie podstawowym + 40) : 2} x
przelicznik

 1. Za oceny z danego przedmiotu na dyplomie matury międzynarodowej wydanym przez International Baccalaureate w Genewie przyznaje się następującą liczbę punktów:

Wynik matury międzynarodowej

Punkty rekrutacyjne

7

100

6

90

5

80

4

70

3

60

2

50

 1. W postępowaniu kwalifikacyjnym sumowane są punkty za wynik egzaminu maturalnego z przedmiotów wskazanych w szczegółowych warunkach rekrutacji z zastosowaniem przeliczników za rodzaj przedmiotu.
 2. Kandydat ma prawo wyboru korzystniejszego dla siebie wyniku egzaminu, jeśli w warunkach rekrutacji przewidziany jest wybór jednego z kilku wskazanych przedmiotów lub na świadectwie dojrzałości wpisany jest wynik z przedmiotu zdanego na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
 3. Kandydat, który nie zdawał egzaminu maturalnego z przedmiotu wskazanego w szczegółowych warunkach rekrutacji uzyskuje z tego przedmiotu 0 punktów rekrutacyjnych, ale podlega dalszej procedurze kwalifikacyjnej.
 4.  Wykaz przedmiotów maturalnych i sposób przeliczania wyników egzaminu maturalnego na punkty rekrutacyjne z przedmiotów wymaganych przy ubieganiu się o przyjęcie na poszczególne kierunki lub specjalności studiów przedstawiony jest w punktach:  9, 10, 11, 12, 13.

 9. Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Pobierz plik (WAiBN nowa matura.doc)

 • administracja
 • bezpieczeństwo narodowe
 • kryminologia stosowana

 

10. Wydział Ekonomiczny Pobierz plik (WE nowa matura.doc)

 • finanse i rachunkowość
 • logistyka
 • zarządzanie

 

 11. Wydział Humanistyczny Pobierz plik (Wydział Humanistyczny nowa matura.doc)

 • filologia polska
 • filologia w zakresie języka angielskiego
 • filologia w zakresie języka angielskiego od podstaw
 • filologia w zakresie języka niemieckiego
 • filologia w zakresie języka niemieckiego od podstaw
 • komunikacja medialna i społeczna
 • pedagogika
 • pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - jednolite studia magisterskie

 

 12. Wydział Techniczny Pobierz plik (Wydział Techniczny nowa matura.doc)

 • automatyka i robotyka
 • energetyka
 • informatyka
 • inżynieria bezpieczeństwa
 • mechanika i budowa maszyn

 

 13. Wydział Nauk o Zdrowiu Pobierz plik (Wydział nauk o Zdrowiu nowa matura.doc)

 • pielęgniarstwo
 • ratownictwo medyczne
 • turystyka i rekreacja
 • dietetyka - po uzyskaniu zgody Ministra Edukacji i Nauki na uruchomienie 

Back to top