|       |   EN

Stypendia Marszałka Województwa Lubuskiego dla studentów zamieszkujących i kształcących się na terenie województwa lubuskiego na studiach stacjonarnych:

  1. stypendium motywujące  - dla studentów pierwszego roku studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich; przyznawane na okres 9 miesięcy tj. od 1 października danego roku kalendarzowego do 30 czerwca następnego roku wysokości maksymalnie 1000 zł miesięcznie; przyznawane absolwentom kończącym szkołę ponadpodstawową w roku szkolnym poprzedzającym rok akademicki, na który składany jest wniosek;
  2. stypendium przedsiębiorcze - dla studentów pierwszego roku studiów II stopnia na rozpoczęcie jednoosobowej lub innej formy prowadzenia działalności gospodarczej, w wysokości 5000 zł.

Odpowiedni wniosek, wraz z wymagany dokumentami, należy składać do 20 października danego roku akademickiego w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego (ul. Podgórna 7, 65 – 057 Zielona Góra) w godzinach 7.30 – 15.30, albo za pośrednictwem poczty
w kopercie opisanej: ”Wniosek o przyznanie Stypendium Marszałka Województwa Lubuskiego dla studentów”.

Back to top