|       |   EN

 

Informacja dla studentów – uchodźców z Ukrainy chcących kontynuować studia w Akademii im. Jakuba z Paradyża

Jeśli jesteś studentem uczelni działającej na terytorium Ukrainy i przybyłeś do Polski od 24 lutego 2022 roku oraz chcesz kontynuować naukę w Akademii im. Jakuba z Paradyża, to powinieneś:

  1. zapoznać się z ofertą kształcenia w AJP, wybrać studia w dyscyplinie, którą studiujesz
    na Ukrainie;
  2. zebrać wszystkie możliwe dokumenty na temat swojego wykształcenia (świadectwo maturalne, dyplomy, zaświadczenia, indeks, inne dokumenty poświadczające okresy studiów, zdane egzaminy, zaliczenia lub praktyki zawodowe) oraz swój paszport;
  3. skontaktować się z Działem Współpracy Międzynarodowej w celu ustalenia indywidualnej ścieżki postępowania - ul. Teatralna 25, pokój 109, telefon 95 721-60-70, e-mail: apiotrowiak@ajp.edu.pl;
  4. złożyć w Dziale Współpracy Międzynarodowej wniosek o przyjęcie na studia z uczelni zagranicznej;
  5. jeżeli jesteś studentem uczelni na Ukrainie, ale nie posiadasz dokumentów poświadczających ten stan i chcesz kontynuować naukę w AJP, zgłoś się do Działu Współpracy Międzynarodowej w celu ustalenia indywidualnej ścieżki postępowania.

Twój wniosek zostanie rozpatrzony w ciągu 14 dni przez właściwą Komisję powołaną przez Rektora, o decyzji zostaniesz powiadomiony na adres podany do korespondencji.

 

Jeżeli jesteś uchodźcą z Ukrainy, korzystasz z ochrony czasowej lub uzupełniającej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, masz Kartę Polaka, jesteś małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela RP mieszkającego na terytorium RP – jesteś zwolniony z opłat za kształcenie na studiach stacjonarnych w języku polskim.

 

Informacja dla uchodźców z Ukrainy – kandydatów na studia w Akademii im. Jakuba z Paradyża

Jeśli przybyłeś do Polski z Ukrainy od 24 lutego 2022 roku i chcesz rozpocząć studia na pierwszym roku w Akademii im. Jakuba z Paradyża, to powinieneś:

  1. zapoznać się z ofertą kształcenia w AJP na rok akademicki 2022/2023 na stronie www.ajp.edu.pl/Kandydaci, wybrać kierunek studiów;
  2. wypełnić podanie na studia dostępne na stronie internetowej www.ajp.edu.pl w systemie e-rekrutacja, który będzie uruchomiony w czerwcu 2022;
  3. wydrukowane podanie wraz z wymaganymi dokumentami złożyć w Dziale Współpracy Międzynarodowej ul. Teatralna 25, pokój 109.

Szczegółowych informacji udziela mgr Aleksandra Piotrowiak, Dział Współpracy Międzynarodowej – ul. Teatralna 25, pokój 109, telefon 95 721-60-70, e-mail: apiotrowiak@ajp.edu.pl

 

Jeżeli jesteś uchodźcą z Ukrainy, korzystasz z ochrony czasowej lub uzupełniającej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, masz Kartę Polaka, jesteś małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela RP mieszkającego na terytorium RP – jesteś zwolniony z opłat za kształcenie na studiach stacjonarnych w języku polskim.

Back to top