|       |   EN

Czasopismo Studia Administracji i Bezpieczeństwa wydawane jest od 2016 r. co pół roku. Obejmuje wybór artykułów, sprawozdań z interesujących wydarzeń naukowych oraz recenzje monografii oraz innych publikacji naukowych związanych z poruszaną w periodyku tematyką. Rolą „Studiów Administracji i Bezpieczeństwa” jest aktywna obecność w realizacji wyzwań naukowo-badawczych, zwłaszcza podczas nakreślania pytań dotyczących charakteru dzisiejszego, złożonego i nieprzewidywalnego środowiska bezpieczeństwa (zewnętrznego i wewnętrznego), prezentowanie analiz i stanowisk związanych z teoretycznymi i utylitarnymi aspektami bezpieczeństwa lokalnego, państwowego, regionalnego i globalnego ładu publicznego, a także wyzwań stających przed administracją państwową i samorządową względem rozpoznanych i antycypowanych zagrożeń.

Redaktor naczelny: prof. dr hab. Bogusław Jagusiak

Back to top