|       |   EN

Czasopismo wydawane przez Katedrę Edukacji Dziecka (rocznik). Jego główną ideą jest prezentacja dorobku z zakresu wychowania i edukacji dziecka. W czasopiśmie prezentowane są zarówno wyniki aktualnych badań jak również propozycje rozwiązań metodycznych i recenzje. Redaktorzy czasopisma zachęcają też do publikowania w czasopiśmie studentów pedagogiki oraz starają się promować m.in. prace konkursowe uczniów pisane pod opieką nauczycieli.

Redaktor naczelny: prof. AJP dr hab. Beata A. Orłowska oraz zespół

Back to top