|       |   EN

Czasopismo ma charakter interdyscyplinarny, stanowi zbiór artykułów teoretycznych, empirycznych, metodologicznych i przeglądowych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Tematyka zawartych w czasopiśmie tekstów oscyluje wokół szeroko pojętego dziedzictwa kulturowego w aspekcie jego wpływu na poczucie tożsamości etnicznej, religijnej i narodowej. Znajdują się tu m.in. opracowania z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa, historii, pedagogiki, psychologii, kulturoznawstwa, filozofii, teologii. W czasopiśmie publikowane są zarówno teksty w języku polskim, jak i w innych językach kongresowych, kierowane do pedagogów, psychologów i socjologów, językoznawców i literaturoznawców, teologów, historyków, badaczy sztuki, dydaktyków katechetyków i katechetów oraz wszystkich zainteresowanych ww. problematyką.

 

Redaktor naczelny: prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska

 

http://jezyk.religia.tozsamosc.ajp.edu.pl/ 

Back to top