|       |   EN

Czasopismo wydawane przez Akademickie Centrum Ukrainoznawcze o charakterze interdyscyplinarnym, publikuje dorobek naukowy badaczy ukraińskich ośrodków akademickich z Berdiańska, Humania, Iwano-Frankiwska, Kijowa, Lwowa, Ostroga. W czasopiśmie ukazują się teksty o różnorodnej tematyce: historycznej, językoznawczej, ekonomicznej, filozoficznej, kulturalnej, turystycznej.

Adres strony internetowej czasopisma: http://zeszytnaukowy.ajp.edu.pl/

 

Redaktor naczelny: prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska

Back to top