|       |   EN

Zarządzenie Rektora nr 17/0101/2019 w sprawie zasad postępowania w przypadkach wystąpienia bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia lub życia osób przebywających na terenie Akademii im. Jakuba z Paradyża oraz instrukcji postępowania w razie wypadku i awarii

Back to top