|       |   EN

Celem badania jest określenie poziomu znajomości zasad savoir vivr’u biznesowego wśród przedsiębiorców Gorzowskich oraz wypracowanie rekomendacji w zakresie popularyzacji wiedzy z zasad savoir vivr’u biznesowego.

Realizujący: dr hab. Krzysztof Czyrka

Back to top