|       |   EN

Celem badania jest wskazanie roli bezpośrednich inwestycji zagranicznych w zakresie pozyskiwania nowych technologii, określenie wpływu największych światowych korporacji transnarodowych na podmioty w zakresie rozpowszechniania technologii, przedstawienie bezpośrednich inwestycji zagranicznych jako jednego ze sposobów transferu technologii umożliwiającego innowacyjność i konkurencyjność przedsiębiorstw, próba ukazania efektów ekonomicznych związanych z inwestycjami bezpośrednimi, określenie skali wpływu oddziałów największych światowych korporacji transnarodowych na podmioty w zakresie rozpowszechniania technologii, wiedzy i umiejętności.

Realizujący: dr hab. Magdalena Byczkowska

Back to top