|       |   EN

Celem badań jest identyfikacja funkcji, roli oraz warunków funkcjonowania rachunkowości w systemie zarządzania przedsiębiorstwem w dynamicznie zmieniających się warunkach jego funkcjonowania. Głównym wątkiem prowadzonych badań jest wskazanie możliwości zastosowania rozwiązań z zakresu rachunkowości zarządczej jako źródła informacji dla zarządzania jednostką gospodarczą.

Realizujący: prof. dr hab. Zenon Głodek

Back to top