|       |   EN

Badania naukowe AJP

Celem badania jest weryfikacja założenia, że myśl socjologiczna (klasyczna i współczesna) jest nośnikiem wartościowych treści dla kształtowania, formowania i przekształcania rzeczywistości społecznej. Dotyczy to zarówno jednostek w ich interakcyjnym i relacyjnym wymiarze, jak i instytucji, struktur oraz zbiorowości. Zamierza się nadać prowadzonym analizom także autorskie ukierunkowanie na realizację projektu o charakterze naprawczym w stosunku do różnorodnych form życia społecznego.

Realizujący: dr hab. Paweł Prüfer

Celem badania jest ukazanie funkcjonowania i rozwoju firm rodzinnych w kontekście sukcesji – temat szczególnie ważny w polskiej gospodarce, gdzie wielu przedsiębiorców niedługo osiągnie wiek emerytalny i stanie w obliczu zmiany międzypokoleniowej władzy w przedsiębiorstwie; ukazanie skali i ważności procesów internacjonalizacji podmiotów gospodarczych z perspektywy firm sektora MSP; przedstawienie firm rodzinnych jako ważnego elementu gospodarki; próba scharakteryzowania wybranych elementów wpływających na konkurencyjność firmy; dokonanie przeglądu narzędzi zarządzania wiedzą opartych na nowych technologiach, wspierające szybsze przekazywanie, udostępnianie, tworzenie oraz dzielenie się wiedzą i informacją w organizacji; zdiagnozowanie i próba merytorycznego opisu sytuacji podmiotów leczniczych, które doświadczają sytuacji deficytu kadr medycznych; zaprezentowanie profilu przywódcy z uwzględnieniem wzrostu znaczenia adaptacyjnej roli emocji oraz funkcji, jaką one pełnią w miejscu pracy.

Realizujący: dr hab. Anna Majzel

Celem badania jest określenie wpływu skutków wypalenia zawodowego na efektywność pracy w zawodzie fizjoterapeuty, a także wypracowanie rekomendacji w zakresie przeciwdziałania powstawaniu tego zjawiska.

Realizujący: dr hab. Krzysztof Czyrka, Mateusz Biegański (CDV w Poznaniu)

Celem badania jest pozyskanie informacji na temat wpływu barier oraz innowacji warunkujących prowadzenia działalności gospodarczej przez MSP na obszarze Polski.

Realizujący: prof. dr hab. Janusz Soboń

Zadanie realizowane pod kierunkiem: prof. dr hab. inż. Wojciech Kacalak
Obszar: nauki techniczne, dziedzina: nauki techniczne, dyscyplina: budowa i eksploatacja maszyn.

Zakres tematyki badań obejmuje teoretyczne i doświadczalne podstawy modelowania procesów obróbki, komunikacji operatora i urządzeń technologicznych, kształtowania topografii powierzchni i właściwości warstwy wierzchniej, a także zastosowań sztucznej inteligencji w budowie i eksploatacji maszyn, w tym inteligentnych systemów diagnostyki, kompensacji zakłóceń oraz optymalizacji procesów i systemów technicznych.

Zadanie realizowane pod kierunkiem: prof. dr hab. inż. Mirosław Urbaniak
Obszar: nauki techniczne, dziedzina: nauki techniczne, dyscyplina: budowa i eksploatacja maszyn.

Tematyka badawcza dotyczy procesów szlifowania i narzędzi ściernych.

Back to top