|       |   EN

Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 25 października 2022 r. podjął uchwałą nr 1615/358/22 w sprawie ogłoszenia naboru uzupełniającego wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się na kierunkach medycznych, z wyłączeniem kierunku lekarskiego w roku akademickim 2022/2023, w którym określono m.in. termin składania wniosków, przewidywaną liczbę przyznanych stypendiów oraz listę wojewódzkich podmiotów leczniczych, które zadeklarowały możliwość odpracowania okresu pobieranego stypendium. Zgodnie z przyjętymi zasadami, rozpoczął się nabór wniosków, który trwać będzie do 18 listopada 2022 r. Wysokość stypendium wyniesie 1.500,00 złotych brutto miesięcznie, tj. łącznie 13.500,00 złotych brutto rocznie i będzie wypłacane przez okres 9 miesięcy, tj. od października do czerwca danego roku akademickiego, przy czym w przypadku przyznania stypendium w naborze uzupełniającym, świadczenie zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 października 2022 roku.

Szczegóły dotyczące realizowanego programu stypendialnego, w tym kryteria naboru oraz zasady składania wniosków i przyznawania stypendiów znajdują się na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego www.mazovia.pl w zakładce „Załatw sprawę” -> „Zdrowie i polityka społeczna” -> „Stypendia dla medyków”.

 

Back to top