|       |   EN

Wydział Nauk o Zdrowiu - aktualności

Osoby, które mają problem z obsługą Microsoft Teams, proszone są o zabranie laptopa na jutrzejsze szkolenie.

Spotkanie organizacyjne dla studentów 1 roku RM , połączone ze szkoleniem w zakresie obsługi aplikacji  Microsoft Teams, odbedzie się 10 listopada 2021 r. o godz. 16:30, w sali 103, w budynku nr 8 przy ul. Chopina 52.

 

Studenci 1 roku ratownictwa medycznego proszeni są o pilny kontakt w sprawie adresów mailowych.

095 7216097

095 7279528

W związku z sytuacją niezależną od Klubu Uczelnianego AZS AJP, do dnia 14 listopada 2021 r. odwołuje się zajęcia prowadzone przez mgr Małgorzatę Madej, w następujących sekcjach: 

  • joga, 
  • lekka atletyka – fitness, 
  • lekka atletyka – nordic walking. 

Za utrudnienia przepraszamy.

Marszałek Województwa Lubuskiego ustanowił stypendia dla studentów studiów stacjonarnych wyższych uczelni z terenu województwa lubuskiego.

Program stypendialny „Pielęgniarka” w powiecie strzelecko-drezdeneckim

Kto może otrzymać stypendium?
Każdy student studiów na kierunku pielęgniarstwo, dowolnego roku studiów (I, II, III rok), bez względu na sytuację materialną i średnią ocen.

Back to top