|       |   EN

Wydział Humanistyczny - aktualności

radio 3W dniu 4.05. br. zrealizowana została wizyta studyjna w Radiu Gorzów z udziałem studentów III roku studiów stacjonarnych kierunku komunikacja społeczna i medialna.  Radio w spotkaniu reprezentował kierownik programu Radia Gorzów red. Bogdan Sadowski, który przedstawił studentom strukturę organizacyjną i właścicielską rozgłośni, omówił ramówkę stacji, zaprezentował studio radiowe i nowoczesne technologie w radiu.

                                

Szanowni Państwo,

planujemy opublikowanie monografii poświęconej pamięci wybitnego językoznawcy, polonisty i slawisty prof. dr. hab. Bogdana Walczaka.

Wszechstronne zainteresowania Profesora oraz postrzeganie przez niego językoznawstwa jako wielowymiarowej dyscypliny humanistycznej czynią równie rozległym zakres tematyczny przygotowywanej ksiegi. Zapraszamy do jej współtworzenia współpracowników, przyjaciół, uczniów Profesora i wszystkie osoby, dla których inspiracją były jego badania i publikacje.

Monografia ukaże się w Wydawnictwie Naukowym Akademii im. Jakuba z Paradyża – uczelni, z którą Bogdan Walczak był związany przez 10 ostatnich lat życia. Prosimy o przesyłanie artykułów na adres aniekrewicz@ajp.edu.pl do 15 maja 2022.

Z nadzieją na współpracę i wyrazami szacunku

prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska

prof. AJP dr hab. Agnieszka Niekrewicz

Dział Współpracy Międzynarodowej Akademii im. Jakuba z Paradyża przyjmuje zgłoszenia studentów i pracowników AJP na 30-godzinne kursy językowe organizowane w ramach programu Erasmus+.

W ofercie: język czeski, francuski, niemiecki, rosyjski, ukraiński i włoski.

Szanowni Państwo, 

uprzejmie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji: Wspólnotowe uwarunkowania języka i tekstu kontynuującej proponowany przez Zakład Historii Języka Polskiego Uniwersytetu Łódzkiego oraz Zakład Językoznawstwa Uniwersytetu Zielonogórskiego cykl spotkań: Język — obyczaj — wspólnota

Uwaga studenci pierwszego roku!


Szkolenie bhp i biblioteczne, w ramach Dnia Adaptacyjnego, znajduje się na platformie e-dziekanat w zakładce e-learning i będzie dostępne do 15 listopada 2021 r. Szkolenie jest obowiązkowe, uzyskanie zaliczenia odbędzie się na podstawie oświadczenia, znajdującego się także na platformie e-dziekanat, odesłanego na adres e-mailowy jmuniak@ajp.edu.pl . Na pierwszych zajęciach przedstawiciele poszczególnych wydziałów przekażą studentom informacje dotyczące funkcjonowania Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. W trakcie tego spotkania studenci będą składać obowiązkowe ślubowanie przed przedstawicielami Uczelni.

Dear scientists, graduate students, students!

We invite you to participate extramural International Scientific and Practical Conference «MODERN RESEARCH IN COGNITIVE PSYCHOLOGY» (ICRACP 2021), which will be held on May 24-28, 2021 at the National University of Ostroh Academy (Rivne Region, Ostroh).

 

Szczegółowe informacje w załączniku.

Pobierz plik (Інформаційний лист (3).pdf)Інформаційний лист (3).pdf

Back to top