|       |   EN

W dniu 23 listopada 2023 r. zespół badawczy projektu „Procesy inkluzji imigrantów pochodzenia ukraińskiego w społeczeństwie polskim na przykładzie województwa lubuskiego” finansowanego z budżetu państwa w ramach konkursu Ministra Spraw Zagranicznych RP „Dyplomacja publiczna 2022” - Ukraina II.

Obrona dobrego imienia Polski poprzez monitorowanie działań o charakterze zniekształcającym, dezinformacyjnym i dyfamacyjnym, wziął udział w konferencji dla dyrektorów szkół i placówek województwa lubuskiego pt.” Organizacja systemu wsparcia uczniów z doświadczeniem migracyjnym”. Zespół osobach: prof. AJP dr hab. Beata Orłowska, dr Łukasz Budzyński, dr Joanna Lubimow zaprezentował wyniki badań prowadzonych w ramach projektu.

 

Back to top