|       |   EN

Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego - aktualności

W ramach realizowanego przez studentów z Koła Naukowego Historii Prawa, Administracji i Myśli Politycznej projektu Podcasty. Jak tworzyć i wykorzystywać w zakresie bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego zostanie przeprowadzone szkolenie dotyczące podcastów oraz debat oksfordzkich.

Dział Współpracy Międzynarodowej Akademii im. Jakuba z Paradyża wydłużył przyjmowanie zgłoszeń studentów i pracowników AJP na 30-godzinne kursy językowe organizowane w ramach programu Erasmus+.

W ofercie: język czeski, francuski, niemiecki, rosyjski, ukraiński i włoski.

W dniu 11 grudnia 2022 roku studenci Akademii im. Jakuba z Paradyża, Wydziału Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego o kierunku administracja i bezpieczeństwo narodowe uczestniczyli w wizycie studyjnej na terenie Zakładu Karnego w Gorzowie Wlkp. W czasie jej trwania studenci mieli okazję zapoznać się ze specyfiką, trudami oraz wyzwaniami pracowników Służby Więziennej.

W dniu 7 grudnia 2022 r. prof. AJP dr hab. Aleksandra Szczerba na zaproszenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie brała udział w realizacji szkolenia stacjonarnego „Zwalczanie przestępczości ze względu na płeć” realizowanego w ramach projektu pod nazwą „Integracja dla bezpieczeństwa - współpraca międzynarodowa w zakresie praw podstawowych”.

Podczas IX Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo RP w wymiarze narodowym i międzynarodowym” (Hel, 4-6.12.2022) wystąpiły studentki działające w wydziałowym Kole Naukowym Historii Prawa, Administracji i Myśli Politycznej.

W dniu 29 listopada 2022 r. prof. AJP dr hab. Aleksandra Szczerba przeprowadziła wykład pt. „Hejt, nienawiść, uprzedzenia - środowisko szkolne wolne od przemocy” dla uczniów i uczennic Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Gorzowie Wlkp.

Back to top