|       |   EN

Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego - aktualności

 

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na spotkanie, pt. Wsparcie organizacji pozarządowych i instytucji działających na rzecz cudzoziemców”. Spotkanie odbędzie się w dniu 17 października 2022 r. w godzinach 12.30 - 13.30 w Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Chopina 52, bud. 7 gab. 119 (oraz na platformie Teams).

 

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na spotkanie, pt. "Organizacja i funkcjonowania służby zdrowia w RP”. Spotkanie odbędzie się w dniu 17 października 2022 r. w godzinach 11.30 - 12.30 w Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Chopina 52, bud. 7 gab. 119 (oraz na platformie Teams).

W dniach 28-30 września 2022 r. odbyło się ogólnopolskie spotkanie ekspertów Team Europe oraz punktów EUROPE DIRECT w Polsce. W jego trakcie uczestnicy i uczestniczki dyskutowali na temat najpoważniejszych wyzwań, przed jakimi staje UE i Polska jako jej państwo członkowskie, w tym m.in. Krajowego Planu Odbudowy, ochrony praw człowieka w UE czy tzw. sporu o praworządność. Jako eksperta Team Europe w spotkaniu uczestniczyła prof. AJP dr hab. Aleksandra Szczerba

Pracownicy Wydziału Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego na XI Konferencji Komitetu Badań nad Migracjami PAN

W dniach 21-23 września 2022 w Łodzi odbyła się XI Konferencja Komitetu Badań nad Migracjami PAN pt. „Migracje w dobie kryzysów społecznych”, która zgromadziła około 200 uczestników.  Organizatorami wydarzenia byli Komitet Badań nad Migracjami PAN, Centrum Studiów Migracyjnych Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego, Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi oraz Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi.  

W dniach 21-23 września 2022 we Wrocławiu odbył się V Ogólnopolski Kongres Politologii „Polityka Ładu. Polityka chaosu”. Organizatorami tego wydarzenia naukowego był Uniwersytet Wrocławski oraz Komitet Nauk Politycznych PAN i Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych. Celem konferencji było przyjrzenie się kategoriom ładu i chaosu jakie towarzyszą polityce w obecnym okresie turbulencji.

W dniu 13 września odbyło się spotkanie przedstawicieli Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, tj. prof. AJP dr Haliny Uchto (pełnomocnik ds. współpracy międzynarodowej), dziekana WAiBN prof. AJP dr hab. Beaty Orłowskiej, prodziekana WAiBN dr Joanna Lubimow z prof. Aleksandra Retkowski BTU Cottbus - Senftenberg Niemcy, Thomasem Korek - Uniwersytet Senioralny oraz Josem Nela.

Back to top