|       |   EN

Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego - aktualności

Działania służb mundurowych na rzecz bezpieczeństwa imigrantów

 

 

 

Serdecznie zapraszamy na spotkanie, pt. ”Działania służb mundurowych na rzecz bezpieczeństwa imigrantów”. Spotkanie odbędzie się w dniu 15 listopada 2022 r. o godzinie 11.00 w Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Chopina 52, bud. 7 gab. 216 (oraz na platformie Teams). 

 

W dniach 19-21 października 2022 r. studenci Wydziału Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego oraz Wydziału Humanistycznego wzięli udział w wizycie studyjnej na BTU Cottbus – Senftenberg w ramach projektu pt. "Grenzen Überwinden - Voneinander Lernen.". Studenci rozmawiali nt. zrównoważonego rozwoju, uczenia się międzypokoleniowego i ustawicznego oraz współpracy polsko - niemieckiej w wielu obszarach życia społecznego i gospodarczego. 

Wyjazd studyjny do Baltic Defence College w Tartu w Estonii odbył się w ramach programu Erasmus + (STT – Staff Training) w dniach od 2 do 7 października 2022 roku. Baltic Defence College to wielonarodowa uczelnia wojskowa założona w 1999 roku przez trzy kraje bałtyckie, Estonię, Litwę i Łotwę. College stanowi centrum badań strategicznych i operacyjnych, a także prowadzi profesjonalne kształcenie wojskowe dla oficerów średniego i wyższego szczebla oraz urzędników państwowych z państw założycielskich, ale również państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich należących do Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO) oraz innych państw europejskich.

W dniu 17 października 2022 r. w siedzibie Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim w kampusie przy ul. Chopina 52 odbyły się dwa seminaria, pn.

„Wsparcie organizacji pozarządowych i instytucji działających na rzecz cudzoziemców” oraz

„Organizacja i funkcjonowanie służby zdrowia w RP”,

w którym uczestniczyli studenci Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim - obywatele Ukrainy. Dzięki transmisji online na spotkaniu gościliśmy pracowników naukowych i studentów Przykarpackiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Stefanyka w Iwano – Frankowsku oraz uczniowie i grono pedagogiczne na czele z Panią Dyrektor Natalią Bojczuk z Liceum nr 2 w Bursztynie.

W dniach 17 – 19 października 2022 roku odbywa  się V edycja Ogólnopolskiego Kongresu  SAFE PLACE. Uczestnicy obrad zajmują się zagrożeniami militarnymi i niemilitarnymi dla obiektów użyteczności publicznej i infrastruktury krytycznej oraz  przygotowaniem obiektów do reagowania na zagrożenia.

 
wykład
 
 
W dniu 18 października 2022 r. odbędzie się wykład Pani Lotty Carlson starszego doradcy ds. zapobiegania torturom i brutalnemu ekstremizmowi Helsinki Deaconess Foundation Abo Akademii Uni-RAN-COE - Radicalization Awareness Network Centre of Excellence – PVE.Na spotkanie zapraszamy o godzinie 15.45 do Biblioteki Głównej AJP.  

Wykład odbędzie się w ramach projektu JM Module EUHatEq we współpracy z RODM Gorzów Wielkopolski i Lubuską Młodzieżową Akademią Bezpieczeństwa na zaproszenie Fundacji Codex. 

Back to top